eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

2012-05-11 10:29

Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę © Mihai M - Fotolia.com

Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu pracy ("kp") pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, bez wypowiedzenia z winy pracownika w trzech następujących przypadkach: ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika przestępstwa oraz zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przeczytaj także: Popełnienie przestępstwa a zwolnienie dyscyplinarne

Fakt popełnienia przestępstwa nie zawsze powoduje rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kp. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione aby przestępstwo było powodem rozwiązania umowy o pracę?

Poniżej wskazuje się przesłanki (wynikające bezpośrednio z przedmiotowego przepisu kp) które muszą zaistnieć aby fakt popełnienia przestępstwa zainicjował rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, tj.:
  1. przestępstwo zostało popełnione w czasie trwania stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przestępstwa może dotyczyć zachowania pracownika w trakcie trwania wcześniejszej umowy o pracę, o którym pracodawca dowiedział się już w czasie realizowania kolejnej umowy, zawartej bezpośrednio po ustaniu poprzedniego stosunku pracy;
  2. popełnione przestępstwo dyskwalifikuje pracownika do wykonywania pracy na zajmowanym
  3. fakt popełnienia przestępstwa jest oczywisty lub został stwierdzony prawomocnym wyrokiem.

Czy do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 kp wystarczy podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pracownika?

Podejrzenie (o ile nie świadczy o „oczywistości”) popełnienia przestępstwa, nie jest jeszcze wystarczającą przesłanką do rozwiązania umowy. Przestępstwo pracownika powinno być stwierdzone wyrokiem skazującym i winien to być wyrok prawomocny (czyli taki, od którego nie przysługuje środek odwoławczy).

Co w sytuacji gdy wyrok nie został wydany?

W sytuacji gdy wyrok nie został wydany, pracodawca może zwolnić pracownika, jeśli okoliczności popełnienia przestępstwa są oczywiste.

fot. Mihai M - Fotolia.com

Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

Fakt popełnienia przestępstwa nie zawsze powoduje rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kp.

Należy ponadto wskazać, że odmowa wszczęcia postępowania karnego przez uprawnionego oskarżyciela publicznego z powodu braku dostatecznych przesłanek podejrzenia o popełnienie przestępstwa, nie wyklucza uznania zasadności niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy z powodu dopuszczenia się oczywistego przestępstwa.

Co to znaczy, że przestępstwo musi być oczywiste?

Przestępstwo jest oczywiste, jeżeli stan faktyczny (nie nasuwający wątpliwości) pozwala na pewne stwierdzenie, że pracownik dopuścił się czynu zagrożonego sankcją karną przez ustawę. Względnie należy wskazać, że nie można uznać oczywistości przestępstwa pracownika, jeżeli brak jest pewności, czy przestępstwo w ogóle zostało popełnione albo kto dopuścił się czynu przestępnego.

Wartym wskazania jest, że prawomocne orzeczenie sądu karnego uniewinniające pracownika, wyłącza możliwość przyjęcia, że przestępstwo miało charakter oczywisty.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: