eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › UODO krytykuje "Wiadomości" w liście do KRRiT
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2019-02-06 16:18:57
  Temat: UODO krytykuje "Wiadomości" w liście do KRRiT
  Od: u2 <u...@o...pl>

  dlatego ja zwykle zmieniam nicki moich adwersarzy, bo zwykle to zwykłe
  lumpy są:)

  https://wpolityce.pl/media/432627-uodo-krytykuje-wia
  domosci-w-liscie-do-krrit

  Media, relacjonując wydarzenia, powinny dbać o prywatność osób,
  szczególnie tych nie pełniących żadnych funkcji publicznych - pisze
  prezes UODO do szefa KRRiT. Pismo ma związek z materiałem ,,Wiadomości"
  TVP, w którym ujawniono wizerunek uczestników protestu przed gmachem TVP
  Info.

  W związku z licznymi zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych
  protestujących pod siedzibą TVP w Warszawie, w wyemitowanym w dniu 4
  lutego 2019 roku materiale +Wiadomości+ TVP, UODO konsekwentne powtarza,
  że media, relacjonując wydarzenia, powinny dbać o prywatność osób,
  szczególnie tych nie pełniących żadnych funkcji publicznych

  --czytamy w piśmie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dr Edyty
  Bielak-Jomaa do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  (KRRiT) Witolda Kołodziejskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Kto zaatakował Magdalenę Ogórek? ,,Wiadomości" pokazują
  ich twarze i nazwiska. Histeryczna odpowiedź totalnej opozycji

  Podczas sobotniego protestu przed siedzibą TVP Info przy pl. Powstańców
  w Warszawie grupa kilkunastu osób utrudniała odjechanie samochodem
  dziennikarce tej stacji Magdalenie Ogórek. W sieci pojawił się film, na
  którym słychać okrzyki kierowane w stronę Ogórek: ,,wstyd", ,,sprzedajna
  kłamczucha", ,,zatrudnijcie dziennikarzy". Widać też, jak do szyb auta
  Ogórek protestujący przyklejają zapisane kartki papieru. Ostatecznie
  dziennikarce udało się odjechać z pl. Powstańców po interwencji policji.

  W poniedziałek ,,Wiadomości" TVP w jednym z materiałów opublikowały
  zdjęcia i nazwiska dziesięciu osób, które - według stacji - brały udział
  w zdarzeniu.

  Dr Bielak-Jomaa przypomina w swym piśmie, że media muszą w swej pracy
  przestrzegać przepisów konstytucji, Prawa prasowego oraz Kodeksu
  cywilnego. Zdaniem prezes UODO jest to istotne tym bardziej, że do
  działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub
  publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu Prawa prasowego nie
  stosuje się niektórych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych (RODO).

  Wynika to - jak podkreśla Bielak-Jomaa - z art. 2 ust. 1 ustawy o
  ochronie danych osobowych (w szczególności chodzi o przepisy dotyczące
  zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, spełnienia
  obowiązku informacyjnego).

  Wyłączenie stosowania niektórych przepisów RODO nie oznacza, że
  dziennikarze nie mają obowiązku chronić osoby, których dane
  przetwarzają. Są do tego zobowiązani przez Prawo prasowe

  --przypomina szefowa UODO.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Czy ,,Wiadomości" ujawniły coś, o czym nie wiedzieliśmy?
  Osoby sprzed TVP znamy od dawna. Ich nazwiska ujawnił m.in. portal Lisa

  Podkreśla przy tym, że zgodnie z tą ustawą (art. 12) dziennikarz jest
  zobowiązany m.in. do zachowania szczególnej staranności i rzetelności
  przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, a także do ochrony
  dóbr osobistych.

  Co więcej, nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować
  informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże
  się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby (art. 14. ust. 6)

  --zaznacza dr Bielak-Jomaa.

  Jak dodaje, publikacja posiadanych informacji, z naruszeniem zasad
  przewidzianych w tej ustawie, wiąże się z odpowiedzialnością prawną. O
  tym, czy w konkretnym przypadku opublikowanie materiału prasowego
  nastąpiło z naruszeniem prawa - przypomina Bielak-Jomaa - orzekają sądy
  powszechne.

  UODO przypomina ponadto, iż niezależnie od ochrony przewidzianej w
  innych przepisach, informacje na temat życia danej osoby pozostają pod
  ochroną prawa cywilnego.

  Zgodnie bowiem z art. 23 Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka
  m.in. takie jak: nazwisko, pseudonim, wizerunek, nietykalność mieszkania
  pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony
  przewidzianej w innych przepisach

  --czytamy w piśmie do przewodniczącego KRRiT.

  Dr Bielak-Jomaa przypomina, że zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego ,,ten,
  czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać
  zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne".

  W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która
  dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia
  jego skutków, w szczególności aby złożyła oświadczenie w odpowiedniej
  treści i formie

  --dodaje prezes UODO.

  Na zasadach przewidzianych w kodeksie - czytamy dalej - osoba ta może
  również ,,żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej
  sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny".

  Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda
  majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych
  (...). Ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych można
  dochodzić na drodze sądowej

  --przypomina prezes UODO.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Skąd to oburzenie? Zaatakowali dziennikarkę, a teraz
  płaczą, że nie są anonimowi. Politycy i dziennikarze krytykują materiał
  ,,Wiadomości"

  Bielak-Jomaa pisze ponadto, iż co do kwestii publikacji wizerunku osoby,
  należy ją rozpatrywać również na gruncie ustawy o prawie autorskim i
  prawach pokrewnych.

  Biorąc pod uwagę jej art. 81 ust. 1 stwierdzić należy, że
  rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej.
  Zgoda może być udzielona w dowolnej formie, lecz jak wynika z
  orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także poglądów doktryny, wydaje się, że
  zgody tej nie można domniemywać

  --podkreśla szefowa UODO.

  Dodaje, że przepisy tej ustawy przewidują tylko trzy przypadki, w
  których można rozpowszechniać wizerunek, mimo braku zgody osoby na nim
  przedstawionej. Są to sytuacje gdy: za wykorzystanie wizerunku osoba
  otrzymała zapłatę, jak np. modele czy modelki; wizerunek dotyczy osoby
  powszechnie znanej, z zastrzeżeniem, że wykonano go w związku z
  pełnieniem przez nią funkcji publicznych, np. politycznych, społecznych,
  czy zawodowych; gdy osoba, której wizerunek jest uwidoczniony, stanowi
  jedynie fragment większej całości np. krajobrazu, zgromadzenia czy
  publicznej imprezy.

  W piśmie prezes UODO znalazła się także sugestia, że potrzebne jest
  opracowanie dziennikarskiego kodeksu postępowania.

  Jest to narzędzie przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie
  danych, które może wprowadzić właściwe standardy postępowania z danymi
  osobowymi przez dziennikarzy

  --przypomina dr Bielak-Jomaa.

  kk/PAP


  --
  George Orwell :

  "If liberty means anything at all, it means the right to tell people
  what they do not want to hear"

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1