eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 978

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 978

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-07-14
 • Data wydania 2015-05-15
 • Data wejścia w życie 2016-01-01
 • Data obowiązywania 2016-01-01
 • Uwagi Art. 5 wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. Art. 148 i art. 149 wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r. Art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227 wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2015 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-07-14

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 982

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 981

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 980

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 979

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 978

  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 977

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 976

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: