eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 1735

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1735

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-10-29
 • Data wydania 2015-09-25
 • Data wejścia w życie 2015-11-13
 • Data obowiązywania 2015-11-13
 • Uwagi Art. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Art. 3 wchodzi w życie z dniem 31 października 2015 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-10-29

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1743

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1742

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 r. sygn. akt P 32/12
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1741

  Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1740

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1739

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1738

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1737

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1736

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1735

  Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1734

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1733

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: