eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 1263

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1263

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 • Organ wydający MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-08-31
 • Data wydania 2015-08-14
 • Data wejścia w życie 2015-09-01
 • Data obowiązywania 2015-09-01
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-08-31

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1274

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1273

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1272

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1271

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1270

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1269

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1268

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1267

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1266

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1265

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1264

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1263

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1262

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1261

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1260

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1259

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: