eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 1224

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1224

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-08-25
 • Data wydania 2015-07-10
 • Data wejścia w życie 2016-01-01
 • Data obowiązywania 2016-01-01
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-08-25

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1232

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1231

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1230

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1229

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1228

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1227

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1226

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1225

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1224

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1223

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1222

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: