eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2014 › poz. 1161

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1161

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2014-09-02
 • Data wydania 2014-06-26
 • Data wejścia w życie 2014-12-01
 • Data obowiązywania 2014-12-01
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2014 - wszystkie pozycje z dnia 2014-09-02

 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1170

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1169

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1168

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1167

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1166

  Uchwała Składu Całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r.
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1165

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1164

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1163

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1162

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1161

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1160

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: