eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2008Nr 182 › poz. 1133

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1133

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07

 • Organ wydający TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2008-10-14
 • Data wydania 2008-10-07
 • Data wejścia w życie 2008-10-14
 • Data obowiązywania 2008-10-14
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 182 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1133

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1132

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1131

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1130

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1129

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1128

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1127

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1126

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1124

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1123

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1122

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 182, poz. 1121

  Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: