eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2003Nr 130 › poz. 1188

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1188

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2003-07-24
 • Data wydania 2003-06-12
 • Data wejścia w życie 2003-08-24
 • Data obowiązywania 2003-08-24
 • Uwagi art. 7-12, art. 15 i art. 19 wchodzą w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r.; art. 51 i art. 52 ust. 1 i ust. 3-5 wchodza w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.; art. 84 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2003 r. art. 84 pkt 2 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 130 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1197

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zadań zespołów ratownictwa medycznego
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1196

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1195

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu wylęgania ryb oraz hodowli i chowu ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1194

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie warunków promowania i wspierania zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1193

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1192

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1191

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1190

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1189

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1188

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1187

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1186

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynanarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD
 • Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 130, poz. 1185

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: