eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2000Nr 050 › poz. 582

Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 582

Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

 • Organ wydający
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data wydania 1995-12-19
 • Data wejścia w życie 1996-04-13
 • Data obowiązywania 1996-04-13
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 050 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 601

  Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 600

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r. sygn. akt P. 3/2000.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 599

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 15/99.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 598

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 597

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa, wykonujący zadania w zakresie nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego lub nadzoru technicznego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 596

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 595

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 594

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 593

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 592

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Smołdzino.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 591

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 590

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 589

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 588

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 587

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 586

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 585

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 584

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 583

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 marca 1970 r.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 582

  Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 581

  Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 580

  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 050, poz. 579

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: