eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Konieczna umowa o pracę na czas nieokreślony?

Konieczna umowa o pracę na czas nieokreślony?

2012-04-04 11:11

Zgodnie z art. 13 ustawy antykryzysowej okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Za kolejną umowę na czas określony, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony.

Przeczytaj także: Koniec ustawy antykryzysowej: jak liczyć umowy o pracę?

Pytanie: Pierwsza umowa była zawarta przed wejściem ustawy antykryzysowej. Druga umowa na czas określony kończy się 31 grudnia 2011 r. Łącznie czas trwania tych umów przekroczył 24 miesiące. Czy należy już zawrzeć umowę na czas nieokreślony?

Odpowiedź: Wydaje się, że strony powinny już zawrzeć kolejną umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednak tylko sąd pracy będzie mógł jednoznacznie taką sprawę rozwiązać.

Zgodnie z art. 13 ustawy antykryzysowej okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Za kolejną umowę na czas określony, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony.

Jednocześnie zgodnie z art. 35 ustawy antykryzysowej do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 22 sierpnia 2009 r., nie stosowało się przepisów art. 251 kp. Do takich umów stosowało się przepisy art. 13 ustawy, z tym że okres zatrudnienia terminowego wliczany do 24-miesięcznego limitu należy liczyć począwszy od 22 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art. 34 tej ustawy ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony obowiązują nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r. Do umów o pracę zawartych na czas określony trwających 1 stycznia 2012 r. stosuje się art. 251 kp.

Ustawa niestety nie reguluje, co należy zrobić w sytuacji zawarcia umów na czas określony przed dniem wejścia w życie ustawy, których czas trwania, licząc od 22 sierpnia 2009 r. przekracza 24 miesiące. Podobnie nie została uregulowana sytuacja, w której strony stosunku pracy w trakcie obowiązywania ustawy zawrą umowę na czas określony dłuższy niż 24 miesiące.

W ustawie nie znalazło się rozwiązanie analogiczne jak w art. 25 1 kp co do automatycznego przekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony. Niewątpliwie, przekroczenie okresu 24-miesięcznego okresu trwania umowy terminowej lub umów terminowych będzie stanowiło naruszenie art. 13 ustawy. Tylko sąd pracy będzie mógł jednoznacznie taką sprawę rozwiązać, badając okoliczności konkretnej sprawy. W pytaniu jednak wydaje się, że strony powinny już zawrzeć kolejną umowę o pracę na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
  • Art. 13, art. 34 oraz art. 35 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125 poz. 1035).
  • Art. 251 Kodeksu pracy.


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: