eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Umowa w trybie ofertowym

Umowa w trybie ofertowym

2011-03-08 13:55

Oferta i jej przyjęcie stanowi jeden z częściej stosowanych sposobów zawierania umów. Może się pojawić niezależnie albo też w trakcie innych trybów zawierania umów (np. w procesie negocjacji, w toku aukcji lub przetargu). Złożenie oferty polega na oświadczeniu drugiej stronie woli zawarcia umowy z podaniem jej istotnych postanowień.

Przeczytaj także: Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

Oferta a zaproszenie do zawarcia umowy

Propozycja składającego ofertę powinna być stanowcza. Zatem zwroty w rodzaju: "oferta niewiążąca", "bez zobowiązań", "z zastrzeżeniem potwierdzenia" wykluczają tryb ofertowy. Zamiast oferty mamy wówczas do czynienia raczej z zaproszeniem do zawarcia umowy. Odpowiedź drugiej strony nie wystarczy więc do tego, by kontrakt doszedł do skutku. Wymagane wówczas będzie ponowne oświadczenie składającego zaproszenie.

Po złożeniu oferty

Adresat oferty (oblat) przez przyjęcie oferty może doprowadzić do zawarcia umowy o treści określonej w ofercie. Dla tego, który ofertę złożył (oferenta) i oczekuje na odpowiedź, powstaje więc tzw. stan związania ofertą. W tym czasie oferent powinien pozostawać w gotowości do wykonania zaoferowanego świadczenia. Różna może być długość tego okresu. Sprawa jest jasna, jeśli oferent sam oznaczył termin związania ofertą. Może to być zarówno określenie terminu końcowego, a więc do kiedy będzie można skutecznie złożyć ofertę, jak i terminu początkowego związania ofertą - w tym przypadku oferta wiąże nie od chwili jej złożenia, lecz np. od daty wskazanej w ofercie.

Oferta nie może wiązać bezterminowo. Wszelkie klauzule zmierzające do takiego skutku oferty (np. "oferta może być przyjęta w każdym czasie", "oferta wiąże bezterminowo") są nieważne.

Jeżeli oferent nie oznaczył terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie na odpowiedź, wówczas oferta złożona w obecności drugiej strony (np. na spotkaniu) albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w trakcie rozmowy telefonicznej) przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie. W przypadku zaś gdy oferta została złożona w inny sposób (np. tradycyjną pocztą), musi upłynąć czas, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Oferta elektroniczna

Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego ofertę, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Zazwyczaj dochodzi do tego już w momencie tzw. zalogowania się w witrynie internetowej, kiedy to następuje zindywidualizowanie oblata.

Na przedsiębiorcy, który składa ofertę w postaci elektronicznej, ciążą pewne obowiązki. Przed zawarciem umowy powinien on w sposób jednoznaczny i zrozumiały poinformować potencjalnych kontrahentów m.in. o:
  • czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy,
  • skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty,
  • zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy.
W praktyce następuje to przez podanie wymaganych informacji na stronie internetowej. Każdy zainteresowany może więc z łatwością się z nimi zapoznać. Przyjęcie oferty, a tym samym zawarcie umowy, sprowadza się najczęściej do paru kliknięć myszką w odpowiednim miejscu, po czym powinien pojawić się komunikat o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Powyższe zasady składania ofert w postaci elektronicznej nie dotyczą umów zawieranych za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) czy innych podobnych środków porozumiewania się na odległość (np. faks). Nie stosuje się ich również do "handlu elektronicznego" między przedsiębiorcami, jeśli strony zgodziły się na ich wyłączenie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: