eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Postępowanie upadłościowe mniej restrykcyjne

Postępowanie upadłościowe mniej restrykcyjne

2011-03-14 09:10

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości stało się łatwiejsze. Dlaczego jest to ważne dla członka zarządu? Bo tylko prawidłowo sporządzony wniosek o ogłoszenie upadłości uchroni członka zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki w razie jej niewypłacalności. Zmienione przepisy pozwolą Ci na skuteczne usunięcie ewentualnie popełnionych błędów.

Przeczytaj także: Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki

Dotychczas gdy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zawierał braki formalne, sąd zwracał go bez wzywania do usunięcia braków. To mogło oznaczać dla członka zarządu, że nie dochował terminu na złożenie wniosku i będzie ponosił odpowiedzialność za długi spółki na podstawie art. 299 ksh – wobec jej kontrahentów, czy art. 116 Ordynacji podatkowej – za niezapłacone podatki lub składki na ZUS.

Od 22 grudnia 2010 obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (puin). Zmieniony został art. 28 ustawy, na podstawie którego do tej pory, wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości, który nie odpowiadał wymogom ustawy lub był nienależycie opłacony sąd zwracał bez wzywania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku. Dotychczas obowiązujący przepis został uznany za niezgodny z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny.

Surowe wymagania dla członków zarządu

Zarząd spółki z o.o. musi w terminie 14 dni od wystąpienia przesłanek upadłości złożyć wniosek o jej ogłoszenie do sądu. Terminowe złożenie wniosku jest bardzo ważne dla członków zarządu upadłej spółki z o.o. Dzięki niemu unikną oni odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, która grozi im w przypadku niezłożenia lub spóźnionego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Pamiętaj jednak, że członków zarządu chroni tylko skuteczne złożenie wniosku. Jeżeli wniosek zostanie zwrócony przez sąd, nie ma on skutków prawnych. Dlatego brak możliwości naprawienia błędu formalnego powodujący automatyczny zwrot wniosku był nadmiernym i niepotrzebnym rygorem dla przedsiębiorców, któremu sprzeciwił się Trybunał Konstytucyjny.

Prawidłowo napisany wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać informacje wymagane przez puin oraz szereg załączników. Wniosek musi być opłacony opłatą stałą w wysokości 1.000 zł.

Nowe prawo daje możliwość naprawienia błędu

Od 22 grudnia 2010 r. wniosek o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom ustawy lub nienależycie opłacony sąd zwraca bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku, tylko wtedy jeżeli został on zgłoszony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Ale co ważne, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosek ponownie złożony, odpowiadający wymogom ustawowym i należycie opłacony, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Podstawa prawna:
  • Art. 28 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zmianami).
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 listopada 2009 r., sygn. akt P 88/08.


Więcej porad niezbędnych w zarządzaniu spółką, omówienia najnowszych orzeczeń, dzięki którym nie popełnisz kosztownych błędów w Twojej firmie, znajdziesz w biuletynie Spółka z o.o. Serwis prawny Zarządu.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: