eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozliczenie godzin przepracowanych a zwolnienie lekarskie

Rozliczenie godzin przepracowanych a zwolnienie lekarskie

2010-10-14 12:44

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują oddawania pracownikom czasu przepracowanego przez nich w dniu, który następnie został objęty zwolnieniem lekarskim.

Przeczytaj także: Czas pracy: czy to już nadgodziny?

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Pracownik po przyjściu do pracy w dniu 1 czerwca 2010 r. o godzinie 11.00 (po przepracowaniu 4 godzin, tj. od 7.00 do 11.00) udał się na przepustkę do lekarza, a następnego dnia dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 1-10 czerwca. Pracownik domaga się od pracodawcy oddania 4 godzin, które przepracował 1 czerwca. Czy można zgodnie z prawem oddać pracownikowi przepracowany czas w ramach płatnej przepustki w okresie rozliczeniowym, a jeżeli tak, to czy należy umieścić stosowny zapis w regulaminie pracy?

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują oddawania pracownikom czasu przepracowanego przez nich w dniu, który następnie został objęty zwolnieniem lekarskim.

Jeżeli pracownik faktycznie przepracował w takim dniu 4 godziny, to należy je wykazać w ewidencji czasu pracy jako czas pracy, a jako usprawiedliwioną nieobecność w pracy - tylko pozostałe godziny, których pracownik w tym dniu już nie przepracował z powodu zwolnienia lekarskiego.

Za te przepracowane 4 godziny pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę; tak jak za wszystkie pozostałe przepracowane w tym miesiącu godziny. Nie wydaje się dopuszczalne inne uregulowanie tej kwestii w regulaminie pracy.

Natomiast jest faktem, że zasiłek chorobowy, a tym samym także wynagrodzenie chorobowe, przysługuje za każdy (pełny) dzień niezdolności do pracy (art. 11 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Zatem z tytułu zwolnienia lekarskiego pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe za cały ten dzień. Jest to jednak świadczenie gwarancyjne, a nie wynagrodzenie za pracę. Należy więc wypłacić zarówno wynagrodzenie chorobowe za cały dzień, jak i wynagrodzenie za 4 godziny pracy.

Nie można uznać, że pracownik otrzyma podwójne wynagrodzenie za 4 godziny pracy w dniu 1 czerwca 2010 r.

Oczywiście pracodawca może udzielić pracownikowi - na jego wniosek - 4 godziny czasu wolnego, ale w świetle prawa nie będzie to miało nic wspólnego z przepracowaniem 4 godzin w dniu objętym zwolnieniem lekarskim. Za taki czas wolny pracodawca nie musi też płacić pracownikowi żadnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
  • art. 80, art. 92 § 1 i 2, art. 149 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 11 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: