eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Zasadne odstąpienie od umowy bez odszkodowania

Zasadne odstąpienie od umowy bez odszkodowania

2010-08-19 10:21

Jeżeli masz uzasadnione powody do odstąpienia od zawartej umowy, Twój kontrahent nie może mówić o poniesieniu szkody w wyniku jej rozwiązania. Takie zakończenie kontraktu jest bowiem zgodne z prawem. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Przeczytaj także: Czym jest kara umowna?

Spółka zawarła umowę o świadczenie usług naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego z firmą usługową. Następnie spółka odstąpiła od umowy z powodu nieterminowego wykonania napraw i naliczyła na swoją rzecz karę umowną w wysokości 22.600 zł. Kontrahent nie zgodził się z tym i zakwestionował prawo spółki do odstąpienia od umowy. Dodatkowo zażądał na swoją rzecz kary umownej w tej samej wysokości i odszkodowania w kwocie 64.891 zł. za bezpodstawne jednostronne rozwiązanie umowy. Firma usługowa wystąpiła do sądu z powództwem przeciwko spółce.

Spółka miała prawo odstąpić od umowy

Sąd apelacyjny nie uznał żądania zapłaty kary umownej i odszkodowania. Stwierdził, że pozwana spółka zasadnie odstąpiła od umowy. Zdaniem sądu niewykonanie w terminie naprawy monitorów nastąpiło z przyczyn, za które firma świadcząca usługi w pełni odpowiada. Przystąpiła ona do wykonywania umowy wyposażona w niezbędne do tego informacje. Ponadto gwarantowała, że jest przygotowana do tego rodzaju przedsięwzięcia pod kątem technicznym i logistycznym.

Jak należy wykonać prawo odstąpienia od umowy?

Jeżeli Twój kontrahent opóźnia się z wykonaniem zobowiązania z umowy wzajemnej, spółka może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Możesz również, bez wyznaczenia terminu dodatkowego bądź też po jego bezskutecznym upływie, żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Gdy kontrahent spóźnia się tylko z częścią świadczenia

Gdy świadczenia obu stron są podzielne, kontrahent może opóźnić się z wykonaniem tylko części świadczenia. Wówczas masz prawo odstąpić od umowy, według swojego wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia.

Możesz także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla Ciebie znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony cel umowy, wiadomy opóźniającej się stronie.

Odstąpienie od umowy ciągłej

Odstąpienie od umowy wzajemnej, w której świadczenie jednej ze stron ma charakter ciągły, wywołuje skutek na przyszłość. Jednakże co do zasady nie możesz odstąpić od umowy co do świadczeń już przez dłużnika wykonanych. Przysługuje Ci jedynie uprawnienie albo do odstąpienia tylko co do zaległych świadczeń, albo co do reszty jeszcze niewymagalnych świadczeń. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy wykonanie częściowe nie miałoby dla strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

Podstawa prawna:
  • Art. 491 Kodeksu cywilnego.
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 stycznia 2010 r., sygn. akt VI ACa 713/09.


Więcej porad niezbędnych w zarządzaniu spółką, omówienia najnowszych orzeczeń, dzięki którym nie popełnisz kosztownych błędów w Twojej firmie, znajdziesz w biuletynie Spółka z o.o. Serwis prawny Zarządu.

oprac. : Maciej Szupłat / Spółka z o.o. Serwis prawny zarządu Spółka z o.o. Serwis prawny zarządu

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: