eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Ustawa o grach hazardowych cz. III

Ustawa o grach hazardowych cz. III

2010-01-26 09:47

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540, dalej "ustawa"). Kancelaria poniżej przedstawia część III uwag na temat przepisów nowej ustawy, dotyczącą reglamentacji, opłat i kwestii podatkowych.

Przeczytaj także: Ustawa o grach hazardowych cz. II

Nową ustawą wprowadzono istotną zmianę w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów – konieczność uzyskania koncesji na prowadzenie kasyn gry. Koncesja ta udzielana jest w drodze decyzji na 6 lat i nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W stosunku do innych rodzajów gier pozostawiono zezwolenia. W przypadku salonu gry bingo pieniężne oraz zakładów wzajemnych zezwolenie będzie mogło być jednokrotnie przedłużone. Zezwolenia będą również udzielane w drodze decyzji. Warto dodać, iż opłata za udzielenie koncesji wynosi 32.000% kwoty bazowej, którą jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale roku poprzedniego. Przykładowo, zgodnie ze wskazaniami Głównego Urzędu Statystycznego takie wynagrodzenie w grudniu 2009 roku wynosiło 3.648,60 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy, zezwolenia na urządzanie i prowadzenie loterii fantowych, loterii audioteksowych, gry bingo fantowe i loterii promocyjnych wydaje dyrektor izby celnej. Koncesję lub zezwolenie uzyska tylko podmiot, który udokumentuje legalność źródeł pochodzenia pieniędzy, nie zalega z podatkami oraz nie ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Nową ustawą uporządkowano system podatkowy w zakresie podatku od gier przez określenie wysokości stawek podatkowych w odniesieniu do efektywności finansowej i kosztów ponoszonych na organizację danej działalności w zakresie gier hazardowych.

Obecnie stawki wahają się od 2,5% - taką stawką opodatkowane są zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie do 50%, którą opodatkowane są gry na automatach, gry cylindryczne np. ruletka, gry w kości, gry w karty. Przepisami nowej ustawy, co jest zmianą w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów, opodatkowano loterie audioteksowe podatkiem w wysokości 25%.

Dość restrykcyjne przepisy nowej ustawy ograniczające działalność gospodarczą w zakresie gier hazardowych to jeszcze nie koniec barier w tej branży. W dniu 19 stycznia 2010 roku został przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych, przewidujący wprowadzenie zakazu organizowania i uczestniczenia w grach urządzanych w sieci, rejestr niedozwolonych treści czy obowiązkową rejestrację gości korzystających z usług ośrodków gier.

Trudno ocenić zmiany wprowadzone nową ustawą. Z jednej strony ochrona społeczeństwa przed hazardem, a z drugiej strony bardzo restrykcyjne zasady, które na pewno ograniczą działalność podmiotów w tej branży. Nie można zapominać, że wszystkie obecnie działające kasyna, czy też salony gry to wiele miejsc pracy oraz duże wpływy do budżetu. Jednakże skutki działania obecnie wprowadzonych przepisów poznamy za jakiś czas, gdy zezwolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów wygasną, tj. utracą swoją ważność.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: