eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w kodeksie pracy

2004-05-09 01:46

Nowy rok przyniósł kilka istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Głównie wynikają one z konieczności dopasowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej i Konstytucji. Część zmian obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 a pozostałe weszły w życie od początku maja 2004. Nowelizacji miedzy innymi uległy aspekty dotyczące czasu pracy, urlopów, zwolnień, wynagrodzeń, zmiany pracodawcy oraz kwestii dotyczących dyskryminacji i mobbingu.

Przeczytaj także: Ciąża a praca: nadgodziny, delegacje, praca w nocy

CZAS PRACY

W myśl znowelizowanych przepisów wciąż obowiązuje 40 godzinny czas pracy w pięciodniowym tygodniu pracy a okres rozliczeniowy wciąż wynosi cztery miesiące (z możliwością wydłużenia do sześciu bądź dwunastu miesięcy). Zmiany w tym obszarze dotyczą naliczania nadgodzin. Razem z nadgodzinami tydzień pracy nie może przekroczyć 48 godzin.

Uwaga! Istotna nowość: jeśli w tygodniu kumulują się dwa dni świąteczne (poza niedzielą - np. we wtorek i czwartek), to automatycznie zmniejsza się liczba dni wolnych o jeden dzień. Wtedy pracodawca będzie mógł nakazać pracownikowi, aby przyszedł do pracy w inny wolny dzień w czasie roku kalendarzowego.

Nowością jest prawo pracownika do pisemnego poproszenia pracodawcy o skrócenie jego tygodnia pracy (pracuje on wtedy mniej niż pięć dni w tygodniu, ale dłużej w ciągu każdego dnia roboczego - maksymalnie 12 godzin). Okres rozliczeniowy nie może przekroczyć miesiąca.

Pojawia się też możliwość świadczenia pracy tylko w weekendy (w piątki, soboty, niedziele) i pozostałe dni świąteczne. Ustawodawcy stawiają tu tylko 2 warunki: czas pracy w ciągu doby nie może przekroczyć 12 godzin a okres rozliczeniowy 1 miesiąca.

URLOPY

Nowym pracownikom urlop przysługuje już po pierwszym przepracowanym miesiącu (nie trzeba czekać pół roku), kiedy to mają prawo do jednej dwunastej rocznego urlopu (z każdym kolejnym miesiącem liczba dni wolnych rośnie proporcjonalnie). Zaś minimalny roczny urlop wzrasta z 18 do 20 dni.

Korzystniej liczy się też urlop dla pracowników na dwóch etatach. Np. jeśli ktoś zaczyna pracę w zakładzie X i nadal pracuje w zakładzie Y, to przy naliczaniu mu urlopu w firmie X należy uwzględnić staż w firmie Y.

Znikają specjalne zasady naliczania urlopu dla pracowników sezonowych i od 1 stycznia są oni traktowani tak, jak pozostali pracownicy etatowi.

Korzystniej liczy się urlop dla pracowników na dwóch etatach, gdyż uwzględnia się całość stażu pracy.

Został zniesiony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop dla pracowników powołanych do wojska lub na przeszkolenie wojskowe.

Nowe przywileje zyskały kobiety w ciąży i opiekujący się dzieckiem do czwartego roku życia. Zakaz zatrudniania ich w godzinach nadliczbowych, nocą oraz do pracy poza firmą uzupełniono o zakaz świadczenia przez nich pracy w przerywanym systemie czasu pracy (chodzi o pracę z przerwą w ciągu dnia, której nie wlicza się do czasu pracy).

 

1 2 ... 4

następna

oprac. : Aldona Klimkiewicz / MostWanted! MostWanted!

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: