eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Świadczenia chorobowe a okres wyczekiwania

Świadczenia chorobowe a okres wyczekiwania

2008-05-22 09:57

W pewnych przypadkach prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi bez okresu wyczekiwania, a więc nawet od pierwszego dnia zatrudnienia.

Przeczytaj także: Zasiłek chorobowy i opiekuńczy: zawody medyczne nie korzystają już z preferencyjnych zasad

Ma to miejsce wówczas, gdy pracownik:
 • jest absolwentem szkoły lub szkoły wyższej i został zatrudniony w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły, za który uważa się dzień podany w świadectwie, a w przypadku szkół wyższych - dzień złożenia egzaminu dyplomowego,
 • ma co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.
  Do tego okresu wlicza się:
  • okresy podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu niezależnie od długości przerw między poszczególnymi okresami,
  • okresy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przed 1 stycznia 1999 r. które uprawniało do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
  Do 10 letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego nie wlicza się okresu urlopu wychowawczego i bezpłatnego.
 • sprawował mandat posła lub senatora i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
 • stał się niezdolny do pracy z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, Dowodem potwierdzającym tę okoliczność jest karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz ewentualnie zaświadczenie lekarskie na zwykłym blankiecie o związku niezdolności do pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, gdy niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw wcześniej stwierdzonego wypadku.
Pytanie:

Czy zawsze jest wymagany okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy? Z dniem 1 kwietnia pracodawca zatrudniliśmy pracownika, który wkrótce zachorował i był niezdolny do pracy od 15 do 20 kwietnia. Był on zatrudniony u poprzedniego pracodawcy przez okres 15 lat, a umowa o pracę z tym pracodawcą została rozwiązana z dniem 15 lutego. U poprzedniego pracodawcy wykorzystał w tym roku kalendarzowym 33 dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Czy za okres od 15 do 20 kwietnia przysługuje mu zasiłek chorobowy?

Tak, za ten okres niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Kiedy przerwa dłuższa niż 30 nie wpływa na prawo do świadczeń?

Pracownik posiada 15-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego z tytułu pracy u poprzedniego pracodawcy. Nie jest zatem wymagany okres wyczekiwania, aby przyznać prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu niezdolności do pracy u drugiego pracodawcy. W tym przypadku przerwa pomiędzy okresami zatrudnienia, dłuższa niż 30 dni, nie wpływa na nabycie prawa do świadczeń chorobowych u drugiego pracodawcy. Pracownik ten nabywa prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia. A zatem za okres niezdolności do pracy od 15 do 20 kwietnia przysługuje mu zasiłek chorobowy.

Podstawa prawna:
 • art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm).


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: