eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Testy na COVID-19: czy pracodawca może domagać się wyników pracownika?

Testy na COVID-19: czy pracodawca może domagać się wyników pracownika?

2020-12-29 10:51

Testy na COVID-19: czy pracodawca może domagać się wyników pracownika?

Czy pracodawca może domagać się wyników testów na COVID-19? © Alexander Raths - Fotolia.com

Patrząc na art. 9 ust. 1 RODO zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Przeczytaj także: Czy pracodawca może wysłać pracowników na obowiązkowe testy COVID-19?

UODO określa informacje o stanie zdrowia w tej kategorii danych, które są objęte szczególną ochroną (art. 9 ust. 1 RODO) i pomimo tego, że można je przetwarzać za zgodą osoby, której dotyczą, to jednak nie dotyczy to w sfery zatrudnienia. Zdaniem specjalistów UODO relację pracodawca – pracownik charakteryzuje nierówność stron, gdzie przewagę ma ten pierwszy. W związku z tym UODO stoi na stanowisku, że wątpliwa jest, sytuacja, w której zgoda zatrudnionego stanowi podstawę dla pracodawcy do zapoznania się z wynikiem testu.

W świetle przepisów Kodeksu pracy, ponieważ art. 221b § 1 wskazuje, że w przypadku sensytywnych danych, w tym o stanie zdrowia, zgoda pracownika może być podstawą przetwarzania wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie informacji następuje z inicjatywy zatrudnionego, co w przypadku organizowania i finansowania zakupu oraz przeprowadzenia testów związanego z COVID-19, przez pracodawcę jest mocno dyskusyjne w kwestii dobrowolności owej zgody.

Stanowisko UODO jest takie, że pracodawca może zlecać zatrudnionemu badanie na koronawirusa i zapoznawać się z jego wynikami, w jednoznacznej sytuacji, czyli tylko wtedy, jeśli taką decyzję w jego przypadku wyda Główny Inspektor Sanitarny.

fot. Alexander Raths - Fotolia.com

Czy pracodawca może domagać się wyników testów na COVID-19?

Stanowisko UODO jest takie, że pracodawca może zlecać zatrudnionemu badanie na koronawirusa i zapoznawać się z jego wynikami, w jednoznacznej sytuacji, czyli tylko wtedy, jeśli taką decyzję w jego przypadku wyda Główny Inspektor Sanitarny.


Podstawę do przetwarzania danych o stanie zdrowia stanowi art. 17, który upoważnia głównego inspektora sanitarnego do wydania decyzji nakładających (m.in. na pracodawcę) obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych. Tym samym pracodawca może na tej podstawie przeprowadzać testy i zapoznawać się z ich wynikami, jeśli otrzyma decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego.

Reasumując bez decyzji GIS zapoznawanie się z wynikami takich testów (a także ich przechowywanie) jest ryzykowne. W takim przypadku nawet udzielenie zgody przez pracownika na zapoznanie się z wynikiem jego testu nie będzie wystarczającą podstawą prawną dla pracodawcy.

Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119/1)
  • Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Opracowano ma podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255.)
  • Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112.)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.)

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: