eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Postępowanie administracyjne można wznowić

Postępowanie administracyjne można wznowić

2018-04-17 10:03

Postępowanie administracyjne można wznowić

Postępowanie administracyjne można wznowić © Gecko Studio - Fotolia.com

Jeśli toczyło się postępowanie administracyjne w sprawie osoby fizycznej, która o nim nie wiedziała, to czy można je wznowić?

Przeczytaj także: Wznowienie postępowania a pozbawienie strony możliwości zapoznania się z dowodami

Pewnego dnia do mojej kancelarii przyszli mieszkańcy małej miejscowości położonej w województwie mazowieckim, opowiedzieli mi historie inwestycji polegającej na wybudowaniu stacji bazowej telefonii komórkowej na działce sąsiadującej z ich nieruchomością. O inwestycji dowiedzieli się w momencie, gdy po wyjściu z domu zobaczyli 51 m stację bazową telefonii komórkowej, wcześniej nie przychodziły do nich żadne pisma w tej sprawie.

Czasami jak i w tym przypadku osoba fizyczna, nie wie, że przed organami administracyjnymi toczyło się postępowanie, którego wynik rodzi konsekwencje wobec tej osoby.

Decyzja ostateczna wydana przez organ administracyjny nie zawsze oznacza koniec postępowania administracyjnego i nie oznacza, że musimy się godzić na zaistniałe okoliczności.

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje bowiem sytuacje nadzwyczajne opisane w art. 145 kpa, w których zdawałoby się zakończone postępowanie administracyjne należy otworzyć na nowo i wyjaśnić okoliczności nie znane organowi w dniu wydania decyzji. Jedną z takich przesłanek jest niezawiniony brak udziału strony w postępowaniu.

Działanie organów administracyjnych oparte jest na podstawowych zasadach wyrażonych w kodeksie postępowania administracyjnego, a jedna z nich jest czynny udział stron w postępowaniu.

fot. Gecko Studio - Fotolia.com

Postępowanie administracyjne można wznowić

Osoba, której sprawa administracyjna dotyczy, a która nie została powiadomiona o wszczęciu postępowania, ma prawo po podjęciu informacji o wydaniu decyzji ostatecznej żądać wznowienia postępowania.


W związku z tym organ rozpatrujący dana sprawę w pierwszej kolejności ustala krąg osób, które będą miały przymiot strony postępowania i wobec tych osób kierowane są kolejne czynności postępowania zapewniając im tym samym prawo do czynnego udziału.

Osoba, której sprawa administracyjna dotyczy – która powinna być zakwalifikowana jako strona postępowania, a która nie została powiadomiona o wszczęciu postępowania lub o poszczególnych czynnościach w toku postępowania, ma prawo po podjęciu informacji o wydaniu decyzji ostatecznej żądać wznowienia postępowania na podstawie art.145 §pkt 4 kpa.

Organ z urzędu lub na wniosek wznawia zakończone wcześniej postępowanie i po przeprowadzeniu czynności wydaję decyzje merytoryczną.

Należy jednak pamiętać, iż wznowienie postępowania jest instytucja nadzwyczajną i powodującą usunięcie z obrotu prawnego decyzji ostatecznych, a więc takich na podstawie, których strony nabywają określone uprawnienia lub nakładane są określone obowiązki, zatem ustawodawca przyjął ramy czasowe w jakich można tego dokonać.

Jeżeli zatem od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat to decyzji nie można uchylić w wyniku wznowienia postępowania wszczętego z uwagi na brak udziału strony w postępowaniu administracyjnym.

Warto jednak wszcząć procedurę wznowieniową nawet po upływie terminu do uchylenia decyzji ostatecznej bowiem, gdy z uwagi na upływ terminu nie ma możliwości rozstrzygnięcia przez organ co do istoty sprawy, organ stwierdzi, że zakwestionowana decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Takie rozstrzygnięcie otwiera natomiast stronie drogę do dochodzenia odszkodowanie za straty spowodowane wydaniem decyzji z naruszeniem prawa.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: