eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Egzekucja komornicza od dziś szybsza i bardziej efektywna

Egzekucja komornicza od dziś szybsza i bardziej efektywna

2016-09-08 12:37

Egzekucja komornicza od dziś szybsza i bardziej efektywna

Egzekucja komornicza będzie szybsza © Pakhnyushchyy - Fotolia.com

8 września br. wchodzą w życie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego zwiększające kompetencje komorników sądowych. Od teraz możliwe będzie zajęcie rachunku bankowego dłużnika drogą elektroniczną, a komornicy będą mogli komunikować się z organami administracyjnymi i podatkowymi za pośrednictwem systemu e-PUAP. Zmiany są także korzystne dla dłużników, gdyż m.in.: komornik będzie mógł zająć kwotę w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (około 1400 zł netto), co zapewni minimum egzystencji najuboższym. Nowe przepisy mają przyspieszyć i zwiększyć efektywność egzekucji komorniczej.

Przeczytaj także: Kwota wolna od potrąceń w 2021 wyższa o 200 zł brutto

W dobie wszechobecnej cyfryzacji informatyzacja postępowania egzekucyjnego to naturalny krok w kierunku usprawnienia i zwiększenia efektywności odzyskiwania należności przez komorników sądowych. Podobne rozwiązania od lat funkcjonują w innych krajach europejskich i służą zwiększaniu transparentności procesów egzekucyjnych. Zmiany, które dziś wchodzą w życie zapoczątkowują ważny proces unowocześniania egzekucji sądowej. Jako samorząd komorniczy liczymy na jak najszybsze wdrożenie systemu, który umożliwi kolejne zmiany takie jak: elektroniczne postępowanie egzekucyjne i sądowe – mówi Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej. Jednocześnie należy pamiętać, że do dalszej poprawy efektywności egzekucji sądowej niezbędne jest także zapewnienie stabilności funkcjonowania organów egzekucyjnych – dodaje.

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego i komunikacja za pomocą e-PUAP


Zgodnie z nowymi przepisami zajęcie rachunku bankowego dłużnika będzie odbywać się drogą elektroniczną, a komornik i bank całą korespondencję będą prowadzić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System do zajęć wierzytelności na rachunkach bankowych prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. Umożliwia on przesyłanie nawet miliona dokumentów dziennie. Blokada środków na rachunku będzie odbywać się niezwłocznie po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym, co uniemożliwi wypłatę środków przez dłużników. Samo zajęcie będzie kosztować 0,5 zł, a cała korespondencja będzie bezpłatna, co oznacza niższe koszty dla wierzyciela i dłużnika, gdyż obecnie jeden list kosztuje 4,5 zł. Nowe regulacje przewidują, że zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmie także wierzytelności przyszłe, w ciągu roku od dnia zajęcia.

Elektroniczna komunikacja komorników z administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz organami podatkowymi będzie odbywać się za pośrednictwem systemu e-PUAP. W praktyce oznacza to sprawniejszą egzekucję.

fot. Pakhnyushchyy - Fotolia.com

Egzekucja komornicza będzie szybsza

Od dziś możliwe będzie zajęcie rachunku bankowego dłużnika drogą elektroniczną, a komornicy będą mogli komunikować się z organami administracyjnymi i podatkowymi za pośrednictwem systemu e-PUAP.


Komornicze wyjawienie majątku


Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie komorniczego wyjawienia majątku. Komornik będzie upoważniony do odebrania wykazu majątku od dłużnika. Wykaz majątku będzie składany przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej, o czym dłużnik zostanie uprzedzony. Jeśli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się u komornika, odmówi odpowiedzi na pytania lub nie złoży wykazu lub przyrzeczenia, wówczas komornik będzie mógł ukarać go grzywną lub wystąpić do sądu o przymusowe doprowadzenie dłużnika, a nawet o zastosowanie aresztu nieprzekraczającego miesiąca.

Informacje o licytacjach ruchomości na stronie www.licytacje.komornik.pl


Od 8 września br. komornik nie będzie mógł sprzedać ruchomości w trybie szybkim, a w razie skargi dłużnika na czynności komornicze, będzie musiał poczekać do jej rozstrzygnięcia. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż zajętych ruchomości nie będzie mogła nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Komornicy będą mieli także obowiązek ogłaszania licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku egzekucji nieruchomości. W praktyce oznacza to większą transparentność i możliwość dotarcia z informacją do większej grupy odbiorców.
Dłużnik może uregulować należność w każdym momencie i powinien to zrobić po otrzymaniu wezwania, aby uniknąć wszczęcia egzekucji. Z chwilą kiedy wkracza komornik, musi liczyć się z konsekwencjami – celem egzekucji jest wyegzekwowanie świadczenia na rzecz wierzyciela, który dochodzi swojej własności – mówi Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Zmiany w skardze na czynności komornicze


Zgodnie z nowymi przepisami skarga na czynności komornicze będzie wnoszona przez dłużnika za pośrednictwem komornika, który dokonał danej czynności. Jeżeli komornik uzna skargę za zasadną w całości, będzie mógł ją uwzględnić, co zwolni go z obowiązku przekazania jej do sądu.
Takie rozwiązanie umożliwi szybką ocenę sprawy, znacząco przyspieszy rozpoznawanie skarg, a także odciąży sądy. Wyeliminuje również przypadki wnoszenia skargi do niewłaściwego sądu i wprowadzi pewność co do prawomocności działań organu egzekucyjnego. Sprawy egzekucyjne wymagają niszowej wiedzy i doświadczenia, dlatego docelowo, aby możliwy był bardziej efektywny nadzór nad czynnościami komorników, potrzebne będzie wprowadzenie instytucji sędziego egzekucyjnego – mówi Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Aby postępowanie egzekucyjne nie było paraliżowane, zmienią się zasady wyłączenia komornika sądowego. Komornik, którego dotyczy wniosek o wyłączenie będzie mógł podejmować wszystkie czynności egzekucyjne z wyjątkiem wydania postanowienia o zakończeniu postępowania.
W Polsce jest 1500 komorników, którzy w ubiegłym roku przeprowadzili 8 mln egzekucji, z czego kwestionowanych czynności było tylko 1%. Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i pełnią bardzo ważną funkcję gospodarczą i społeczną. Działają na rzecz wierzyciela, który nie otrzymał na czas zapłaty i musiał dochodzić swoich praw w sądzie. Planowane zmiany powinny korzystnie wpłynąć na usprawnienie procesu egzekucji komorniczych.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: