eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Jak założyć profil zaufany na ePUAP?

Jak założyć profil zaufany na ePUAP?

2011-07-04 13:48

Można już zakładać profile zaufane na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil ten umożliwi załatwianie wielu spraw drogą elektroniczną bez potrzeby posiadania podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Będzie mógł być wykorzystany np. do rejestracji własnej firmy. Od 1 czerwca br. działa też ulepszona wersja platformy ePUAP, która została wyposażona w nowe, przydatne dla przedsiębiorców i obywateli, narzędzia.
Co oferuje ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), to najprościej mówiąc system informatyczny, dzięki któremu obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:
  • obywatelami a administracją,
  • przedsiębiorcami a administracją,
  • instytucjami administracji publicznej.
Podmioty publiczne, w tym organy administracji publicznej, wykorzystując platformę ePUAP, mogą udostępniać swoje usługi przez Internet, bez potrzeby budowania własnego systemu informatycznego. Służy temu przede wszystkim Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), która umożliwia im przyjmowanie wniosków od obywateli i przedsiębiorców w postaci elektronicznej. Tym samym podmioty te realizują obowiązki wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ponadto ePUAP dysponuje Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów, czyli bazą skupiającą w jednym miejscu wszystkie obowiązujące w administracji wzory i formularze dokumentów elektronicznych.

System ePUAP umożliwia również wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy instytucjami publicznymi i obywatelami z uwzględnieniem wymagań otwartości, bezpieczeństwa, neutralności technologicznej oraz wymagań procedur urzędowych, a także pomiędzy samymi instytucjami.

Trzeba założyć konto

Aby móc korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez platformę ePUAP, należy dokonać rejestracji i założyć konto. Dokonując rejestracji, użytkownik zobowiązany jest zaznaczyć "rodzaj organizacji", tj. określić czy jest osobą fizyczną, prawną etc. Rejestracja w systemie będzie następować na podstawie wybranego i zaakceptowanego identyfikatora użytkownika (login), a także identyfikatora podmiotu. Uwierzytelnianie dostępu do systemu ePUAP możliwe jest na dwa sposoby, tzn. z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła oraz z wykorzystaniem nazwy użytkownika oraz certyfikatu kwalifikowanego. Wybraną opcję użytkownik zaznacza w momencie rejestracji.

Dwa sposoby założenia profilu zaufanego

Od 9 czerwca br. można złożyć wniosek o uzyskanie profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Jest to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Umożliwia więc załatwianie spraw drogą elektroniczną również tym osobom, które nie posiadają bezpiecznego podpisu elektronicznego. Jak czytamy na stronie ePUAP: "Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu".

Istnieją dwa sposoby uzyskania profilu zaufanego. Pierwszy polega na założeniu konta na platformie (w sposób, który został opisany wcześniej) oraz na wypełnieniu wniosku o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu wniosku o profil zaufany, należy udać się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego (celem potwierdzenia tożsamości) z dowodem osobistym lub paszportem w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa. Rejestr punktów potwierdzających znajduje się na stronie ePUAP w zakładce Rejestr PP, są to m.in. urzędy skarbowe.

Z drugiego sposobu mogą korzystać obywatele i przedsiębiorcy, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Wówczas wypełniając wniosek o założenie profilu zaufanego - sami, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, potwierdzają swoje dane. Nie muszą więc udawać się do punktu potwierdzeń.

Okres ważności profilu zaufanego użytkownika jest ograniczony i wynosi 3 lata. Każdy użytkownik ma możliwość przedłużenia jego ważności o kolejny okres.

Platforma ePUAP dostępna jest pod adresem: www.epuap.gov.pl.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: