eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Grupa kapitałowa nie jest pracodawcą

Grupa kapitałowa nie jest pracodawcą

2016-07-04 12:10

Grupa kapitałowa nie jest pracodawcą

Grupa kapitałowa nie jest pracodawcą © Bacho Foto - Fotolia.com

Sąd Najwyższy 16 czerwca 2016 r. orzekł, że zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia pracownika jednej spółki w innej spółce z tej samej grupy kapitałowej, nie oznacza automatycznie, że praca w ramach zlecenia jest wykonywana na rzecz pracodawcy. Grupa kapitałowa czy holding nie mogą być bowiem uznane za pracodawcę w rozumieniu ustawy systemowej.

Przeczytaj także: Umowy śmieciowe a umowa o pracę

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne, które pojawiło sią na kanwie odwołania pracodawcy – spółki X. od decyzji ZUS. Spółki X. i Y. były córkami spółki Z. z którą tworzyły holding. ZUS uznał, iż spółka X. ma obowiązek odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia, które jej pracownica otrzymywała z tytułu umowy zlecenia zawartej ze spółką Y.

ZUS uznał, że obowiązek zapłaty składek wynika z faktu, iż poprzez wykonywanie zlecenia na rzecz spółki Y. przez osobę będącą jednocześnie pracownikiem spółki X., zlecenie wykonywane jest również na rzecz spółki X. czyli pracodawcy.

Podstawą do obciążenia składkami spółki X. był art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Zgodnie z tym przepisem za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Spółka X. w pierwszej instancji uzyskała korzystne orzeczenie, sąd bowiem uchylił decyzję organu rentowego. ZUS złożył apelację. Rozpoznający ją sąd drugiej instancji dostrzegł w sprawie istotne zagadnienie prawne tj. czy pojęcie pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej należy wiązać ściśle z pojęciem pracodawcy zawartym w art. 3 kodeksu pracy opartym na modelu zarządczym, czy też szerzej na modelu właścicielskim związanym z holdingową strukturą organizacyjną spółek handlowych.

fot. Bacho Foto - Fotolia.com

Grupa kapitałowa nie jest pracodawcą

Pracodawcą może być tylko konkretna osoba prawna czy jednostka organizacyjna. Z przepisów nie wynika możliwość uznania za pracodawcę grupy kilku spółek kapitałowych, gdyż polskie prawo pracy nie zna pojęcia zbiorowego pracodawcy.


Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż to spółka kapitałowa wchodząca w skład "holdingowej struktury organizacyjnej spółek handlowych", a nie ta struktura (holding, grupa kapitałowa) jest pracodawcą, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej.

Przydatne linki:
- Kodeks pracy
- Kodeks cywilny


W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, że rozumienie pracodawcy sprecyzowane w kodeksie pracy jako jednostki, na rzecz której wykonywana jest praca zleceniobiorcy zatrudnionego przez inny podmiot, powinno być wąskie. Zdaniem Sądu przepis art. 3 kp wyraźnie wskazuje, że pracodawcą może być tylko konkretna osoba prawna czy jednostka organizacyjna. Z przepisów nie wynika również możliwość uznania za pracodawcę grupy kilku spółek kapitałowych, gdyż polskie prawo pracy nie zna pojęcia zbiorowego pracodawcy.

Uchwała Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2016 r., sygn. akt III UZP 6/16

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: