eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Jak prowadzić sklep internetowy zgodnie z prawem?

Jak prowadzić sklep internetowy zgodnie z prawem?

2014-05-19 00:20

Jak prowadzić sklep internetowy zgodnie z prawem?

Jak założyć sklep internetowy? © Gajus - Fotolia.com

Chcąc rozpocząć swoją „przygodę” ze sprzedażą towarów w Internecie często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że należy wypełnić szereg obowiązków, żeby prowadzona sprzedaż nie prowadziła do rażących kar finansowych i odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Przeczytaj także: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim otworzysz sklep internetowy

Nie wystarczy kupić oprogramowanie sklepu internetowego, wprowadzić zdjęcia i opisy produktów i już można zaczynać sprzedaż. Sprzedawca musi także stworzyć zgodny z prawem regulamin sprzedaży w sklepie internetowym i politykę prywatności, w której zawarte będą informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów oraz informacje dotyczące tzw. plików cookies.

Prawidłowo przygotowany regulamin sklepu internetowego powinien być pozbawiony klauzul niedozwolonych. Klauzule te, to takie postanowienia regulaminu, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta, a także brak jest indywidualnego uzgodnienia takiego postanowienia z konsumentem, a postanowienie to nie określa jednoznacznie głównych świadczeń stron umowy. Rejestr klauzuli niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rejestr ten dostępny jest dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej urzędu. Aby ustrzec się przed stosowaniem niedozwolonych klauzul w regulaminach sklepu internetowego warto na bieżąco śledzić rejestr publikowany przez UOKiK i odpowiednio aktualizować regulamin.

fot. Gajus - Fotolia.com

Jak założyć sklep internetowy?

Sprzedawca musi także stworzyć zgodny z prawem regulamin sprzedaży w sklepie internetowym i politykę prywatności, w której zawarte będą informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów oraz informacje dotyczące tzw. plików cookies.


W przypadku, gdy dane postanowienie zostanie uznane za UOKiK za klauzulę niedozwoloną powinno zostać niezwłocznie usunięte z regulaminu sklepu. W przypadku, gdy jednak takie niedozwolone postanowienie nadal pozostaje w regulaminie, konsument nie jest nim związany. Dla przedsiębiorcy pozostawienie w regulaminie sklepu internetowego klauzul niedozwolonych związane jest z ryzykiem zapłaty kary finansowej w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku poprzedzającym wydanie decyzji przez UOKiK oraz poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych (m.in. kosztów procesu w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kosztów publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

W sytuacji, gdy sprzedawca chce także wysyłać klientom newslettery, mailingi, czy inne informacje marketingowe i handlowe musi zgromadzić dane osobowe klientów sklepu, a wtedy sprzedawca zobowiązany jest do zgłoszenia bazy danych osobowych swoich klientów do Głównego Inspektora Danych Osobowych. Zgłoszenie takie powinno nastąpić przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych klientów. Sprzedawca gromadzi dane osobowe klientów sklepu także wtedy, gdy dokonując rejestracji w sklepie podają oni swoje dane osobowe, alby w przyszłości, przy kolejnym zamówieniu nie musieć już ich podawać.

Przydatne linki:
O ochronie danych osobowych


W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów sklepu internetowego, poza rejestracja bazy danych, sprzedawca musi także spełnić szereg warunków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych oraz opracować Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz §3 i §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024).

Wszystkie te czynności sprzedawca zobowiązany jest podjąć przed rozpoczęciem sprzedaży towarów w sieci. Warto wcześniej zapoznać się z informacjami, jakie wymogi należy spełnić, żeby prowadzona w Internecie sprzedaż była zgodna z prawem i nie narażać się na sankcje finansowe i karne.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: