eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Sprzedaż nieruchomości należącej do spółki z o.o. osobie trzeciej

Sprzedaż nieruchomości należącej do spółki z o.o. osobie trzeciej

2011-08-17 12:43

Decyzje dotyczące zbycia bądź wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, a także - o ile umowa spółki nie stanowi inaczej - decyzje nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości podejmuje zgromadzenie wspólników (art. 228 pkt. 3 i 4).
Jeżeli jednak umowa spółki przewiduje, że sprzedaż nieruchomości należy do kompetencji zarządu, istotną sprawą jest ustalenie stosunku wartości sprzedawanej nieruchomości względem kapitału zakładowego spółki. W przypadku bowiem, gdy wartość sprzedawanej nieruchomości jest dwa razy wyższa niż wysokość kapitału zakładowego, konieczne będzie podjęcie uchwały przez wspólników. Samodzielność zarządu ogranicza w tym przypadku art. 230 k.s.h., który zastrzega, iż rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Reasumując, w zależności od postanowień umowy spółki, do zbycia nieruchomości należącej do spółki wymagana jest a) uchwała wspólników niezależnie od wartości nieruchomości; b) uchwała zarządu w przypadku, gdy wartość nieruchomości nie przewyższa dwukrotnie wysokości kapitału zakładowego; c) uchwała zarządu niezależnie od wartości nieruchomości.

Brak zgody zgromadzenia wspólników, w sytuacji, gdy jest ona wymagana (naruszenie art. art. 228 pkt 4 k.s.h.) skutkuje nieważnością umowy sprzedaży (art. 17 § 1 k.s.h.). Warto zaznaczyć, że zgoda ta może zostać wyrażona już po złożeniu oświadczenia przez spółkę, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę i ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej (art. 17 par. 2 k.s.h.).

W przypadku naruszenia przez zarząd art. 230 k.s.h., wspomnianego wyżej przepisu art. 17 § 1 k.s.h nie stosuje się. Oznacza to, że umowa jest ważna, a członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą względem spółki za szkodę wyrządzoną działaniem sprzecznym z postanowieniami umowy spółki (art. 293 § 1 k.s.h.).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.