eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

2007-10-23 11:22

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest to oświadczenie woli złożone przez pracownika lub pracodawcę, powodujące natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Zgodnie z prawem pracy strony mogą rozwiązać w trybie natychmiastowym każdą umowę o pracę, jednakże tylko wtedy, gdy zachodzą wyjątkowe okoliczności.
Oświadczenie jednej ze stron o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę powinno być złożone w formie pisemnej. Powinno zawierać, poza wyrażeniem woli o natychmiastowym zakończeniu stosunku pracy, również przyczyny rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracodawcę z winy pracownika jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach. Zgodnie z kodeksem pracy (art. 52 k.p) przesłankami tymi są:
  • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Zgodnie z artykułem 41 k.p pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W sytuacji, gdy pracodawca podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy wymagane jest, aby zakładowa organizacja związkowa wyraziła swoją opinię (pozytywną lub negatywną) w sprawie usunięcia pracownika, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Zgoda zakładowej organizacji związkowej jest wymagana w przypadku niektórych pracowników szczególnie chronionych.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także (art. 53 k. p.):
  1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
    • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
    • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  2. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może natomiast nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a także w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia również po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 2 i 3 k. p.).

 

1 2

następna

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.