eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

2019-02-05 00:13

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych © rcfotostock - Fotolia.com

W zarządach spółek nie będą mogli zasiadać skazani za przekupstwo lub płatną protekcję. Taką zmianę przewiduje najnowsza wersja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Projekt zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych modyfikuje brzmienie art. 68 Kodeksu spółek handlowych, rozszerzając katalog czynów, za popełnienie których dodatkową sankcją jest zakaz sprawowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora i prokurenta w spółkach prawa handlowego.

Oprócz dotychczas wymienionych w ustawie czynów zabronionych opisanych w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy tj. np. przestępstw związanych z zaniechaniem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki handlowej w odpowiednim terminie czy różnego rodzaju czynami związanymi z bezprawnym głosowaniem na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości, przestępstw przeciwko ochronie informacji, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw przeciwko wiarogodności dokumentów, w projekcie znajdują się proponowane zapisy dotyczące czynów opisanych w art. 229-230 a Kodeksu Karnego, czyli czyny wypełniające znamiona przekupstwa czy płatnej protekcji.

fot. rcfotostock - Fotolia.com

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Najnowsza wersja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadza zasadę, że w zarządach spółek nie będą mogli zasiadać skazani za przekupstwo lub płatną protekcję.


Zakaz wskazany w nowelizacji, związany z pełnieniem funkcji określonych w art. 86 ksh powstają ex lege z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwa określone w w/w przepisie i trwają przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku, przy czym nie może skończyć się przed upływem 3 lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Ustawodawcy poprzez rozszerzenie katalogu czynów zabronionych zależało, aby osoby, którym powierza się istotne z punktu funkcjonowania spółki obowiązki, dawały rękojmie należytego ich wykonania. Wprowadzenie do art. 68 ksh przestępstw określanych jako płatna protekcja czy przekupstwo, które odsuwają osoby skazane od dalszego pełnienia obowiązków w osobach prawnych, ma dodatkowo uszczelnić system dopuszczający osoby o nagannej przeszłości związanej z pełnieniem przez nie funkcji publicznych do pełnienia najważniejszych funkcji w spółkach prawa handlowego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: