eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

2019-01-31 10:46

Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

Egzekucja z majątku spółki © Proxima Studio - Fotolia.com

Do końca 2018 r. posiadając tytuł wykonawczy przeciwko spółce osobowej, takiej jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa czy też spółka komandytowo – akcyjna, wierzyciel w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania tejże spółki całym swoim majątkiem.

Przeczytaj także: Odzyskiwanie należności - zmiany

Powszechną praktyką było ustalenie przez wierzyciela kto był wspólnikiem spółki osobowej w momencie powstania zobowiązania na rzecz wierzyciela oraz wszystkich kolejnych wspólników tejże spółki. Ustaleń tychże dokonuje się poprzez analizę pełnego wypisu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd, który wydał tytuł wykonawczy przeciwko spółce, nadawał klauzulę wykonalności przeciwko poprzednim i aktualnym wspólnikom spółki osobowej. Dzięki temu wierzyciel uzyskiwał stosunkowo szeroki krąg osób, z których majątku mógł prowadzić egzekucję w celu zaspokojenia swojej wierzytelności.

W dniu 5 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmianie uległ również art. 778¹1kpc. Mianowicie przepis ten został powiększony o zdanie drugie o treści „nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem”. Wprowadzenie w życie tegoż przepisu znacznie ogranicza możliwości egzekucyjne wierzycieli. W chwili obecnej nie można nadać klauzuli wykonalności przeciwko osobie, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem. Z szerokiego kręgu osób, przeciwko którym można było nadać klauzulę wykonalności i z majątku, i przeciwko którym można było prowadzić postępowanie egzekucyjne, zostali wyłączeni byli wspólnicy spółki cywilnej. Przepis w sposób precyzyjny określa moment, w którym należy ustalić krąg osób odpowiedzialnych wobec wierzyciela. Jest to chwila wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, czyli dzień wytoczenia powództwa przeciwko spółce.

Analizując zatem konkretną sytuację, należy cofnąć się znacznie w czasie, aż do dnia wytoczenia powództwa przeciwko spółce i na ten właśnie dzień ustalić osoby, wobec których wystąpimy do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Zatem zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, nie możemy wnioskować o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobom, który były wspólnikami spółek osobowych od momentu powstania zobowiązania na rzecz wierzyciela do momentu wytoczenia powództwa przeciwko spółce.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: