eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjneWywłaszczenie nieruchomości - jak przebiega procedura? › RYSUNEK 1. ETAPY PROCEDURY WYWŁASZCZENIOWEJ

Wywłaszczenie nieruchomości - jak przebiega procedura?

2021-02-23 00:22

Wywłaszczenie nieruchomości to jedna z procedur opisanych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 1990) dotycząca możliwości pozbawienia lub ograniczenia (w drodze decyzji) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub prawa rzeczowego na nieruchomości. Takie postępowanie jest możliwe do ... Przejdź do artykułu ›

Pokaz slajdów: odświeżaj automatycznie co sek

fot. mat. prasowe

RYSUNEK 1. ETAPY PROCEDURY WYWŁASZCZENIOWEJ Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego musi być poprzedzone rozmowami (tzw. rokowaniami) między starostą a właścicielem/użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: