eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2008Nr 145 › poz. 917

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 917

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2008-08-08
 • Data wydania 2008-07-25
 • Data wejścia w życie 2008-08-23
 • Data obowiązywania 2008-08-23
 • Uwagi Art. 1 pkt 25, pkt 36 i pkt 37 wchodzą w życie z dniem 1 września 2008 r., art. 1 pkt 6, pkt 13 lit. b, pkt 30 i pkt 35 oraz art. 2 pkt 5 i pkt 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 24 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r., art. 2 pkt 7 wchodzi w życie 9 sierpnia 2009 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 145 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 922

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 921

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 920

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 919

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 918

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 917

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 916

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 915

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 914

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 913

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 145, poz. 912

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: