eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Renta inwalidzka a dodatek za wysługę lat

Renta inwalidzka a dodatek za wysługę lat

2010-09-24 11:06

Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy nie podlega wliczeniu do stażu pracowniczego. Brak jest bowiem przepisów, które określałyby, że okres ten wlicza się do okresu pracy, od którego zależy nabycie lub zachowanie uprawnień pracowniczych. Jeżeli więc w okresie pobierania renty osoba nie pozostawała jednocześnie w zatrudnieniu, to nie ma podstaw do tego, aby okres ten uwzględnić przy ustalaniu prawa i wysokości dodatku za wysługę lat.

Przeczytaj także: Szkoła średnia a staż pracy

Pytanie: Jestem w trakcie zatrudniania w przedszkolu samorządowym opiekunki dziecięcej. Czy okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy powinnam zaliczyć do tzw. wysługi lat, czyli ogólnego stażu pracowniczego?

Odpowiedź: Nie. Okres pobierania renty inwalidzkiej nie wlicza się do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat.

Do tzw. ogólnego stażu pracy wlicza się wszystkie okresy pozostawania pracownika w stosunku pracy oraz inne okresy, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okresy pracy na roli czy odbywania służby wojskowej).

Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy nie podlega wliczeniu do stażu pracowniczego. Brak jest bowiem przepisów, które określałyby, że okres ten wlicza się do okresu pracy, od którego zależy nabycie lub zachowanie uprawnień pracowniczych.

Jeżeli więc w okresie pobierania renty osoba nie pozostawała jednocześnie w zatrudnieniu, to nie ma podstaw do tego, aby okres ten uwzględnić przy ustalaniu prawa i wysokości dodatku za wysługę lat.

Podstawa prawna:
  • art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 38 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458),
  • art. 33 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674),
  • art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.
Przeczytaj także: Obliczanie stażu pracy Obliczanie stażu pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: