eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowa na zastępstwo a dodatek stażowy

Umowa na zastępstwo a dodatek stażowy

2011-10-10 11:58

Zatrudnienie na zastępstwo uprawnia pracownika do dodatku za wieloletnią pracę, jeśli pracownik spełnia warunek odpowiedniego stażu pracy.

Przeczytaj także: Umowa na zastępstwo a staż pracy

Pytanie: Jesteśmy pracodawcą samorządowym. Od 1 września 2011 r. mamy zatrudnioną osobę na umowę na zastępstwo. Ma ona przepracowane co najmniej 5 lat. Czy w związku z tym przy takiej umowie należy się pracownikowi dodatek stażowy?

Odpowiedź: Tak. Zatrudnienie na zastępstwo uprawnia pracownika do dodatku za wieloletnia pracę, jeśli spełnia on warunek odpowiedniego stażu pracy.

Pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę (dodatek stażowy) po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wzrasta o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia poziomu 20% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę.

Przepisy nie uzależniają posiadania statusu pracownika od rodzaju umowy o pracę, jaka została zawarta. Nie ma zatem znaczenia, czy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, określony, próbny czy na zastępstwo. Istotny jest sam fakt nawiązania stosunku pracy.

Zgodnie z powyższym pracownik zatrudniony na zastępstwo, jeśli spełnia warunek stażu pracy (a z informacji podanych w pytaniu wynika, że tak jest), jest uprawniony do dodatku za wieloletnią pracę.

Podstawa prawna:
  • art. 4 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458),
  • art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: