eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowa zlecenie: szkolenia bhp obowiązkowe?

Umowa zlecenie: szkolenia bhp obowiązkowe?

2008-07-22 13:08

Rozważmy następujący przypadek: zatrudniamy osobę na podstawie umowy zlecenia. Czy musimy ją poddawać badaniom profilaktycznym (wstępnym i okresowym) oraz szkoleniu bhp?

Przeczytaj także: Umowa zlecenia a szkolenie BHP pracownika

Z przepisów nie wynika wprost obowiązek prowadzenia szkoleń bhp i profilaktycznych badań lekarskich dla zleceniobiorców. Pracodawca może jednak, z uwagi na istniejące zagrożenia, podjąć decyzję o skierowaniu pracownika na badania lekarskie i przeszkoleniu go z zakresu bhp.

Pracodawca nie ma obowiązku szkolenia bhp i badania profilaktycznego zleceniobiorcy.

Pracodawca ma jedynie obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 Kodeksu pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (art. 304 § 1 kp). Aby więc ustalić, jakie konkretnie obowiązki z zakresu bhp ciążą na pracodawcy zatrudniającym zleceniobiorców, trzeba by sięgnąć do wspomnianego art. 207 § 2 kp. Z przepisu tego wynika, że pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności pracodawca ma obowiązek:
  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  3. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
  4. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
Pracodawca może podjąć decyzję o przeprowadzeniu szkolenia bhp i badania lekarskiego zleceniobiorcy.

Żaden z ww. punktów art. 207 § 2 Kodeksu pracy nie wprowadza obowiązku prowadzenia szkoleń bhp oraz badań lekarskich dla osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. A zatem pracodawca z zasady nie ma takiego obowiązku. Jednak to pracodawca powinien ocenić, czy w konkretnej sytuacji poziom zagrożeń dla zleceniobiorców nie jest na tyle duży, że zorganizowanie pracy „w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy” będzie możliwe tylko wówczas, gdy zleceniobiorcy uzyskają określony stopień wiedzy z zakresu bhp oraz będą w odpowiednim stanie zdrowia. W takim przypadku pracodawca może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dla zleceniobiorców szkolenia z zakresu bhp oraz skierowaniu ich na profilaktyczne badania lekarskie.

Podstawa prawna:
  • art. 207 § 2, art. 229, art. 2373, art. 304 § 1 kp


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: