eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Choroba pracownika a zwolnienie z pracy

Choroba pracownika a zwolnienie z pracy

2007-11-24 00:10

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca nie może zwolnić pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby. W niektórych sytuacjach jednak przepisy z zakresu prawa pracy umożliwiają pracodawcy zwolnienie takiego pracownika bez wypowiedzenia.

Przeczytaj także: Kiedy choroba pracownika nie chroni przed zwolnieniem?

Art. 41 kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przykładem takiej innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest np. zwolnienie lekarskie z powodu choroby. Dodać w tym miejscu należy, iż powyższy przepis chroni pracownika przez cały okres, w którym pozostaje on na zwolnieniu. Nie jest zatem możliwe zwolnienie pracownika, który pojawił się w pracy tylko po to, aby np. dostarczyć kolejne zwolnienie z pracy (podczas, gdy poprzednie jest jeszcze ważne).

Przypomnijmy w tym miejscu, iż jeżeli nieobecność pracownika z powodu choroby jest dłuższa niż 30 dni – musi on zostać wysłany na kontrolne badania lekarskie w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 229 § 2 k.p.).

Ponieważ jednak pracodawca nie może w nieskończoność blokować stanowiska pracy dla pracownika, który nie wiadomo jak długo będzie jeszcze przebywał na zwolnieniu, ustawodawca przewidział pewne sytuacje, których zaistnienie umożliwia zwolnienie takiej osoby.

Uregulowanie to znalazło się w art. 53 § 1 pkt 1 k.p. Wskazano w tym przepisie, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, jeżeli jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa:
  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Zgodnie z art. art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni.

Jak zatem wynika z powyższego – co do zasady, jeżeli pracownik pracuje u danego pracodawcy dłużej niż 6 miesięcy – może zostać zwolniony z pracy bez wypowiedzenia jedynie w sytuacji, gdy jego nieobecność spowodowana chorobą jest dłuższa niż
  • 12 miesięcy, gdy chorobą tą jest gruźlica lub niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
  • 9 miesięcy w pozostałych przypadkach

Pamiętać należy, iż rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1 ust. 1 może nastąpić tylko w sytuacji, gdy w chwili wręczenia rozwiązania umowy o pracę, pracownik w dalszym ciągu musi być w niej nieobecny z wyżej opisanych warunków. Jeżeli zatem stawi się on do pracy po ustaniu tych przyczyn, rozwiązanie umowy o pracę na podstawie wyżej powołanych przepisów nie będzie już możliwe.

W art. 53 § 5 ustawodawca wskazał jednak, iż w miarę możliwości pracodawca powinien zatrudnić ponownie pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn opisanych wyżej, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: