eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Podpisanie umowy o pracę: rodzaje i warunki

Podpisanie umowy o pracę: rodzaje i warunki

2007-11-28 13:46

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy pracodawca powinien wręczyć pracownikowi umowę o pracę na piśmie. W Kodeksie pracy nie określono, czy powinno to nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Można więc przyjąć, że pracownik powinien otrzymać umowę nie później niż do zakończenia swojej pierwszej "dniówki". Nie obowiązuje już zasada, że na przygotowanie pisemnej wersji umowy jest 7 dni. Pracodawca, który nie przestrzega obowiązku wręczenia pracownikowi umowy, popełnia wykroczenie, za które może zostać ukarany grzywną.

Przeczytaj także: Umowy o pracę - ważne zmiany

Rodzaje umów o pracę


Decydując się na podpisanie umowy o pracę, strony powinny między sobą uzgodnić, jaki konkretnie rodzaj umowy zostanie wybrany. Wyróżnić można następujące rodzaje umów o pracę:
  • umowa o pracę na czas nieokreślony,
  • umowa o pracę na czas określony,
  • umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy,
  • umowa o pracę na okres próbny,
  • umowa o pracę na zastępstwo.
Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony to bez wątpienia umowa najbardziej korzystna dla pracownika. Przede wszystkim z uwagi na najdłuższy okres wypowiedzenia i konieczność podania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia. Jeżeli w umowie o pracę nie określono jej rodzaju, przyjmuje się, że została zawarta na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas określony

W przepisach Kodeksu pracy brak regulacji, na jak długo można zawrzeć umowę na czas określony. W praktyce przyjmuje się, że nie powinny to być umowy trwające dłużej niż rok czy dwa lata. Zdarzają się bowiem orzeczenia sądowe uznające umowy zawarte na zbyt długie okresy za umowy na czas nieokreślony.

Ważne!

Wypowiedzenie – tylko gdy w umowie jest na to klauzula
Zawierając umowę na czas określony – strony często zamieszczają w niej klauzulę o dopuszczalności rozwiązania umowy z zastosowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Jeżeli taka klauzula w umowie terminowej nie zostanie zamieszczona, żadna ze stron nie może jej wypowiedzieć. Klauzulę odopuszczalności rozwiązania za wypowiedzeniem można zamieścić w umowie zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy. Nie jest dopuszczalne rozwiązywanie za wypowiedzeniem umów zawartych na okres 6miesięcy lub krótszy.


Jeżeli strony dwukrotnie zawarły ze sobą umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, a przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nie przekroczyła 1 miesiąca, zawarcie kolejnej umowy na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Warto dodać, że gdy¬by pracodawca próbował, co się czasem zdarza, za pomocą aneksu przedłużyć czas trwania umowy terminowej – taki aneks należy traktować jako kolejną umowę na czas określony.

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

W praktyce umowa na czas wykonania określonej pracy jest stosowana dość rzadko. Od umo¬wy na czas określony różni się ona tym, że termin rozwiązania umowy nie jest ustalony przez wskazanie konkretnej daty, lecz poprzez wskazanie pracy, z zakończeniem której następuje rozwiązanie umowy.

 

1 2 ... 5

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: