eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Oddział spółki angielskiej w Polsce

Oddział spółki angielskiej w Polsce

2018-10-01 00:36

Oddział spółki angielskiej w Polsce

Oddział spółki angielskiej w Polsce © Elnur - Fotolia.com

Masz spółkę angielską i potrzebujesz stacjonarnego biura, magazynu czy też zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę czy zlecenie w Polsce? Rozwiązaniem może być oddział spółki.

Przeczytaj także: Oddział spółki: jak go nazwać?

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do kręgu przedsiębiorców zagranicznych zaliczamy m.in. każdą osobę prawną z siedzibą za granicą, wykonującą działalność gospodarczą za granicą, a także obywatela polskiego, który swoją działalność gospodarczą będzie wykonywał za granicą przykładowo w formie angielskiej spółki LTD.

Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca zamierza otworzyć oddział spółki LTD w Polsce, powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim fakt, że w ramach oddziału możliwe jest wykonywanie działalności gospodarczej wyłącznie w takim zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą. Zobowiązany jest także do ustanowienia osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, która powinna mieć zwykłe miejsce pobytu w Polsce. Po utworzeniu oddziału, przedsiębiorca powinien używać oryginalnej nazwy wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej (tak Spółka LTD w Wielkiej Brytanii, będzie tłumaczona jako Spółka z o.o. w Polsce) oraz dodaniem „oddział w Polsce”. Przykładowo spółka LTD pod nazwą XYZ LTD, zarejestruje oddział w Polsce, którego odpowiednia nazwa powinna brzmieć XYZ Sp. z o.o. oddział w Polsce. Istnieje także obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości w języku polskim, która musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Do innych powinności przedsiębiorcy zagranicznego zaliczyć należy także obowiązek zgłaszania ministrowi wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności takich jak otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub utraty prawa wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności.

fot. Elnur - Fotolia.com

Oddział spółki angielskiej w Polsce

Jeżeli przedsiębiorca zamierza otworzyć oddział spółki LTD w Polsce, powinien wziąć pod uwagę fakt, że w ramach oddziału możliwe jest wykonywanie działalności gospodarczej wyłącznie w takim zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą.


Wadą tego rozwiązania może być fakt, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce nie posiada odrębnej podmiotowości prawnej, jest więc jedynie wydzieloną częścią organizacyjną przedsiębiorstwa. Konsekwencją braku osobowości prawnej jest brak odpowiedzialności oddziału za prowadzoną przez niego działalność. Wszelkie prawa i obowiązki nabywane w związku z prowadzoną w ramach oddziału działalnością gospodarczą stają się prawami i obowiązkami przedsiębiorcy zagranicznego. Dodatkowo opłata sądowa za utworzenia oddziału jest taka sama jak za założenie nowej spółki.

Do zalet tego rozwiązania możemy zaliczyć bez wątpienia jego elastyczność. Polski oddział spółki LTD może m.in. zatrudniać pracowników, ubiegać się o licencje i zezwolenia, a nawet aplikować o rejestrację jako płatnik VAT, podobnie jak polska spółka z o.o. Do zarejestrowania oddziału LTD nie jest wymagany jednak kapitał zakładowy, tak jak ma to miejsce w przypadku polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy. Istotne jest także, że oddział może dysponować majątkiem angielskiej spółki macierzystej. Dodatkowym atutem może być fakt, że spółki LTD bardziej niż polskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cieszą się międzynarodową renomą, są formą prawną rozpoznawaną i respektowaną na całym świecie.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: