eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Domy opieki łamią prawa konsumentów

Domy opieki łamią prawa konsumentów

2016-05-06 13:39

Domy opieki łamią prawa konsumentów

Domy opieki łamią prawa konsumentów © Robert Kneschke - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Prywatne domy opieki wyrastają jak grzyby po deszczu, stanowiąc dość dużą konkurencję dla placówek państwowych. Podpisując umowę z takim podmiotem, należy jednak zachować daleko idącą czujność - kontrole, które ostatnio przeprowadził UOKiK, dowiodły, że znakomita większość wzorców umów stosowanych przez prywatne placówki opiekuńcze (90%) zawiera klauzule abuzywne.

Przeczytaj także: Uwaga na domy opieki. Większość stosuje klauzule niedozwolone

Dane zawarte w raporcie firmy badawczej PMR Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 wskazują, że w latach 2007-11 żyło w Polsce około 1,5 mln osób, które przekroczyły 75. roku życia. Szacuje się, że do 2035 r. rzesza seniorów w tym wieku powiększy się do 4 mln. Jak podają autorzy raportu, około 7 proc. tej grupy zostanie podopiecznymi domów opieki. Obecnie w takich placówkach przebywa około 80 tys. osób, z czego przeszło 14 tys. miejsc gwarantują prywatne zakłady opiekuńcze.

Uwzględniając rosnące znaczenie prywatnych placówek, UOKiK postanowił sprawdzić, jak przestrzegane są w nich prawa konsumentów. W tym celu przeprowadzono kontrole wzorców umownych stosowanych przez tego typu ośrodki. Rezultaty badań, przeprowadzanych od 2014 r. wśród 72 przedsiębiorców, jeżą włos na głowie.

Blisko 90 proc. z nich stosowało postanowienia umowne, które wzbudziły zastrzeżenia Urzędu. Najczęściej dotyczyły one możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy, zatrzymywania zapłaty za niezrealizowane usługi lub jednostronnej zmiany warunków przebywania w domu opieki.

W wyniku kontroli UOKiK wszczął 15 postępowań wyjaśniających i skierował do przedsiębiorców blisko 80 wystąpień z wezwaniem do zmiany stosowanych wzorców umów. W większości przypadków zakwestionowane postanowienia zostały wyeliminowane. Urząd objął rynek domów opieki stałym monitoringiem i planuje kolejne kontrole.

fot. mat. prasowe

Najważniejsze nieprawidłowości we wzorcach umów

W 83% przypadków umowy dopuszczały możliwość ich rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym


Poniżej przedstawiamy najważniejsze nieprawidłowości, które wzbudziły zastrzeżenia UOKiK:

1) Możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym


83 proc. skontrolowanych przedsiębiorców (60) przewidywało możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego uiszczania opłat za opiekę. Przykładowo (pisownia oryginalna): W przypadku niewniesienia przez Pensjonariusza opłaty za pobyt w terminie, określonym w § 4, Świadczeniodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym. Tymczasem, uwzględniając ochronę praw osób korzystających z usług placówki, rozwiązanie umowy z powodu zaległości płatniczych powinno być poprzedzone wezwaniem do zapłaty, wyznaczeniem dodatkowego terminu i pouczeniem o konsekwencji niespełnienia tego obowiązku.
W niektórych przypadkach wystarczającym powodem do natychmiastowego rozwiązania umowy miało być pogorszenie stanu zdrowia i kondycji psychicznej podopiecznego. W ocenie Urzędu, postanowienia te godziły w dobre obyczaje, zwłaszcza, gdy pociągały za sobą konieczność niemalże jednoczesnego opuszczenia placówki przez osoby wymagające opieki.

2) Niezwracanie pieniędzy w przypadku niezrealizowania usługi


Prawo do zatrzymywania opłat wniesionych z góry, gdy usługa nie została w całości zrealizowana zastrzegało 62 proc. (45) skontrolowanych przedsiębiorców, np.: Dom nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty za pobyt w przypadku rezygnacji z niezachowaniem okresu wypowiedzenia umowy. Dotyczy to także wypadków losowych bez względu na długość ich trwania np. śmierć.

Warto pamiętać, że usługodawca nie może odmówić konsumentowi lub jego spadkobiercom zwrotu zapłaty za niewykorzystane świadczenia. Ma prawo jedynie zatrzymać kwotę odzwierciedlającą wartość rzeczywiście wykonanej usługi.

3) Zmiana ceny usługi bez zgody konsumenta lub treści umowy bez prawa do jej wypowiedzenia


51 proc. (37) domów opieki przewidywało możliwość podwyższenia wynagrodzenia, zastrzegając np.: Wysokość wynagrodzenia (…) może ulec zmianie, nie częściej niż 2 razy w roku. Zmiana wynagrodzenia następuje od następnego miesiąca po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Zleceniodawcy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku 8 proc. (6) skontrolowanych przedsiębiorców Urząd kwestionował też postanowienia umowne, które przewidywały możliwość jednostronnej zmiany warunków zamieszkiwania w placówce, np.: W ramach niniejszego Regulaminu mogą być wydawane przepisy bardziej szczegółowe regulujące zakres praw i obowiązków Pensjonariusza.

Tymczasem, zgodnie z prawem, gdy zmianie ulegają warunki umowy, konsument ma prawo ją wypowiedzieć lub nie zaakceptować nowych zasad i oczekiwać od przedsiębiorcy jej wykonywania na ustalonych wcześniej warunkach.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • To tylko starsi ludzie...

    jeremiasz_kawa / 2016-05-09 17:50:48

    Czy na prawdę musimy sobie zaprzątać głowy takimi pozytywnymi miejscami, jakimi są domy opieki?Są instytucje czy firmy, którym dużo bardziej sie należy! Powinniśmy zwracać uwagę na ostatnie kredyty frankowe czy inne instytucje jak np. Home Brooker - http://klauzuleniedozwolone.pl/home-broker-ukarany-uokik-nalozyl-na-firme-330-tysiecy-zlotych-kary/ !!!
    odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: