eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kara porządkowa a wypowiedzenie umowy po 1 roku

Kara porządkowa a wypowiedzenie umowy po 1 roku

2009-08-04 13:00

Rozważmy następującą sytuację: w marcu 2008 r. pracodawca ukarał pracownika karą porządkową za kilkakrotne nieusprawiedliwienie nieobecności w firmie. W kwietniu 2009 r. wręczył mu wypowiedzenie umowy o pracę, podając jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy wydarzenia sprzed roku. Pracownik podnosił, że szef nie powinien powoływać się w wypowiedzeniu na tą okoliczność, ponieważ ukarał go już naganą. Czy ma rację?
Przypomnijmy, stosownie do art. 108 § 1 K.p., pracownik, który nie stosuje się do ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także nie respektuje przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, musi liczyć się z tym, że szef ukarze go:
  • karę upomnienia,
  • karą nagany. ,

Jednocześnie jednak nie należy zapominać o istnieniu art. 113 K.p., zgodnie z którym informacja o nałożeniu na pracownika kary porządkowej powinna zostać wymazana z jego akt po 1 roku nienagannej pracy. Od tego momentu karę uważa się za niebyłą, a pracownik kontynuuje zatrudnienie z „czystym kontem”. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby szef z własnej inicjatywy (ewentualnie na wniosek reprezentujących pracownika związków zawodowych) uznał zastosowaną sankcję za niebyłą wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji, o której mowa we wstępie, zawiadomienie o naganie nałożonej na pracownika powinno zniknąć z jego teczki osobowej w marcu 2009 r., o ile przez rok dokładał on wszelkich starań, aby szef nie mógł zarzucić mu nieprzestrzegania obowiązków.

Fakt, że kara uznana została za niebyłą nie oznacza jednak, że pracodawca nie może powoływać się w wypowiedzeniu na przeszłe wydarzenia, będące dowodem na niesubordynację podwładnego. Pogląd ten znajduje swe potwierdzenie w orzecznictwie SN (por. wyrok z 3 sierpnia 2007 r., I PK 82/07). W opinii sądu, samo zdarzenie, które przesądziło o zastosowaniu wobec zatrudnionego kary nie ulega zatarciu i ciągle nie pozostaje bez znaczenia dla obu stron stosunku pracy.

Reasumując, stanowisko pracownika, który twierdzi, że szef nie może powoływać się w wypowiedzeniu umowy o pracę na wcześniejsze zajścia, ponieważ wcześniej udzielił mu już nagany, należy uznać za błędne, zwłaszcza jeżeli negatywne zachowanie zatrudnionego powtórzyło się od momentu nałożenia na niego kary porządkowej.

Warto jednak podkreślić, że w takiej sytuacji niedopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarne. Art. 52 §2 K.p. wyraźnie bowiem stanowi, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: