eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy

Zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy

2003-04-30 04:21

Zwalnianie pracowników z tych przyczyn jest regulowane przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn zakładu dotyczących zakładu pracy. Ustawa ta wydana została na początku reform gospodarczych (1969r) i ma na celu restrukturyzację zatrudnienia oraz ochronę pracowników przed zwolnieniami z pracy a także przyznanie zwalnianym określonych uprawnień zwłaszcza prawa do odprawy. Ustawa wprowadza szczególną regulację prawną zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy. Dotyczy to w szczególności wypowiedzenia umowy o pracę jako podstawowy sposób rozwiązania tej umowy w drodze porozumienia. Wyjątkowo i za zgodą pracownika może być zastosowane rozwiązanie bez wypowiedzenia. Ustawa obejmuje także pracowników zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru. Pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania znajdują się poza zakresem ustawy, może im przysługiwać odprawa.
Przyczyny zwolnień zachodzące po stronie pracodawcy

Ekonomiczne organizacyjne, produkcyjne nawet ekologiczne. Przyczyny te uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę w świetle art. 45 KP pod warunkiem iż dobór pracowników do zwolnienia jest prawem.

Podstawowymi kryteriami w tym wypadku jest:
  • przydatność pracownika dla pracodawcy
  • wywiązanie się pracownika z jego obowiązków
  • staż pracy
  • możliwość znalezienia nowej pracy
  • sytuacja osobista czy rodzinna

Jeżeli w wyniku tych przyczyn w ciągu 3 miesięcy zostaje zwolnione co najmniej 10% załogi lub co najmniej 100 pracowników, to jest to zwolnienie grupowe. W zależności od charakteru zwolnienia różny jest jego tryb oraz zakres ochrony szczególnej. Jednakowe są jednak uprawnienia zwalnianych pracowników.

Przyczyny niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę, niezawinione przez pracownika

Istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pracownika. W okresie tej nieobecności pracownik objęty jest zakazem wypowiedzenia umowy po upływie jednak okresu w którym pracownik korzysta z ochrony powstaje po stronie pracodawcy prawo natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę. Niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych jest prawem a nie obowiązkiem pracodawcy. Do przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych należą następujące zdarzenia związane z jego sytuacją osobistą lub rodzinną:

1. Niezdolność do pracy z powodu choroby, która trwa:
a) dłużej niż 3 m-ce, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 m-cy,
b) dłużej niż okres pobierania zasiłku chorobowego (łącznie z wynagrodzeniem przez pierwsze 35 dni choroby) gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 m-cy (okres zasiłkowy wynosi 6 m-cy, w przypadku gruźlicy 9 m-cy, okresy te ulegają wydłużeniu o dalszy okres 3 m-cy, jeżeli leczenie rokuje odzyskanie zdolności do pracy).
Do okresu pobierania zasiłku chorobowego wlicza się na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym - okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą lub różnymi chorobami (również okres kwarantanny i przebywania w zamkniętym zakładzie leczniczym w celu leczenia nałogu alkoholizmu). Jeżeli w niezdolności do pracy wystąpiły przerwy do okresu poprzedniej niezdolności spowodowanej tą samą chorobą, gdy przerwa pomiędzy nieobecnościami nie przekracza 60 dni. Pracodawca nie może jednak w żadnym razie rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem zatrudnionym co najmniej 6 m -cy przed upływem 3 miesięcznego okresu chorobowego, nawet gdy w związku z kumulacją okresów niezdolności okres zasiłkowy skończył się wcześniej

2. Nieobecność pracownika z powodu odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną (kwarantanna) jeżeli upłynął maksymalny okres pobierania z tego tytułu zasiłku chorobowego, tj. Okres 6 m-cy

3. Nieobecność pracownika z powodu opieki nad dzieckiem, jeżeli upłynął okres otrzymania z tego tytułu zasiłku opiekuńczego (max. 60 dni w roku na dzieci i innych członków rodziny). Jeżeli pracownik więcej niż jeden raz korzystał w ciągu roku z nieobecności na opiekę nad dzieckiem to dopiero ostatnia nieprzerwana nieobecność w pracy z tego powodu, trwająca 1 m-c (w ciągu którego nastąpiło wyczerpanie prawa do zasiłku opiekuńczego za dany rok), uzasadnia prawo rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. Nieobecność z innych przyczyn trwającą nieprzerwanie 1 m-c. Jest ona usprawiedliwiona jeżeli następuje z przyczyn uniemożliwiających wstawienie się do pracy. Jednym z powodów uzasadniających rozwiązanie umowy na tej podstawie jest odbywanie kary pozbawienia wolności (nie dotyczy aresztowania tymczasowego, po 3 mc stosunek wygasa z mocy prawa). Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie morze nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem wymienionych przyczyn nieobecności. Jeżeli przyczyny te ustały w ciągu 6 myc od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, były pracownik może zgłosić swój powrót do zakładu niezwłocznie po ustaleniu tych przyczyn. Pracodawca jest obowiązany zatrudnić byłego pracownika jeżeli dysponuje wolnymi miejscami pracy odpowiednimi kwalifikacjami pracownika. Ponowne zatrudnienie następuje na podstawie nowej umowy o pracę.

oprac. : Justitia.pl

Więcej na ten temat: zwolnienie pracownika

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.