eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

2017-12-07 12:08

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Jak zlikwidować spółkę? © Jamrooferpix - Fotolia.com

Ustawodawca w określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych okolicznościach przewiduje możliwość dobrowolnego (z inicjatywy wspólników) pozbawienia bytu prawnego spółki prawa handlowego. Trzeba pamiętać, że proces likwidacji spółki ma ściśle sformalizowany charakter – powinien zostać podzielony na określone etapy, które co do zasady, wyprzedzają moment rozwiązania spółki. Mówimy tu oczywiście o rozwiązaniu, likwidacji i wykreśleniu spółki z rejestru, będącego zwieńczeniem postępowania likwidacyjnego. Oznacza to, że proces ten rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie likwidacji spółki.
Kwestię tę trzeba więc również wyraźnie i jednoznacznie sprecyzować. Uchwała w przedmiocie rozwiązaniu spółki wymaga zachowania pewnych dodatkowych formalności, które związane są z formą uchwały i kworum, czyli minimalną liczbą członków zgromadzenia, niezbędną do podjęcia wiążącej decyzji. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy podejmą taką uchwałę większością 2/3 głosów. Trzeba jednak pamiętać, że bilans spółki może wykazać stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego spółki, a wówczas podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki nastąpi bezwzględną większość głosów. Umowa spółki może wprowadzać regulacje odmienne.

Etap likwidacji można przedstawić jako ciąg czynności (likwidacyjnych) zmierzających do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z powyższym, likwidatorzy powinni najpierw zakończyć interesy bieżące spółki, następnie ściągnąć wierzytelności, aby potem wypełnić zobowiązania i w końcu upłynnić majątek spółki. Oczywiście nie można też odmówić słuszności twierdzeniu, że na etapie likwidacji spółka może wszczynać nowe interesy, ale tylko wówczas, gdy to jest konieczne do ukończenia spraw będących w toku. Jeżeli natomiast chodzi o nieruchomości to mogą być one zbywane w drodze publicznej licytacji, bądź z wolnej ręki, ale jedynie na mocy uchwały zgromadzenia wspólników oraz z zastrzeżeniem, że cena sprzedaży nie będzie niższa od uchwalonej wcześniej przez wspólników.

fot. Jamrooferpix - Fotolia.com

Jak zlikwidować spółkę?

Proces likwidacji rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie likwidacji spółki.


Przechodząc do praktycznych problemów związanych z likwidacją spółki, należy poruszyć kwestię dotyczącą leasingu samochodu. Jeżeli samochód został nabyty w ramach leasingu finansowego to z punktu widzenia prawa podatkowego była na jego rzecz dokonana dostawa towaru. Wydawać by się mogło, że z uwagi na likwidację spółki, powinno się uwzględnić taki pojazd mechaniczny w remanencie, natomiast jego wartość w podstawie opodatkowania podatkiem VAT. Trzeba jednak pamięć, że jeżeli spółka nie miała z tytułu nabycia samochodu podatku naliczonego to samochód nie będzie objęty spisem. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisy ustawy, na podstawie których opodatkowuje się towary pozostające w spółce handlowej na dzień likwidacji, stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy również dodać, że uregulowanie kwestii dalszego wykorzystania samochodu leży w gestii wspólników i strony finansującej.

Bardzo ważna jest też okoliczność, że wynikiem procesu likwidacji jest zazwyczaj dojście do rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z art. art. 411 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Zgodnie natomiast z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24.11.1998 r., przepis ten ma zastosowanie, jeżeli zarządzono likwidację pracodawcy, chyba że czynność ta jest nieważna lub pozorna. Wskazać należy, że ochrona pracowników ustaje już w momencie ogłoszenia likwidacji spółki. Jeżeli więc wspólnicy podejmą uchwałę w przedmiocie likwidacji spółki to rozpoczną proces zmierzający do zakończenia bytu prawnego pracodawcy, i z tego tytułu powstanie możliwość wypowiadania umów o pracę w powołaniu na tę szczególną przyczynę. Nie należy zatem tego tłumaczyć w ten sposób, że możliwość wypowiadania umów powstaje po faktycznym i prawnym zlikwidowaniu pracodawcy, ponieważ jeżeli pracodawca został już zlikwidowany, to nie ma podmiotu, który mógłby rozwiązać stosunki pracy z pracownikami. Likwidacja pracodawcy w rozumieniu przepisu art. 411 § 1 ww. ustawy polega na podjęciu działań formalno-prawnych zmierzających do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, którym musi towarzyszyć całkowite faktyczne unieruchomienie działalności prowadzonej przez tego pracodawcę.

Zakończenie likwidacji następuje po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego. Likwidatorzy powinni ogłosić sprawozdanie w siedzibie spółki i złożyć je Sądowi z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku na formularzu urzędowym o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. Odnośnie ksiąg i dokumentów, wskazać należy, że powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników, bądź osobie wyznaczonej przez sąd rejestrowy.

Rafał Kolano,

oprac. : eGospodarka.pl

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.