eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Spółka z o.o. bez rady nadzorczej

Spółka z o.o. bez rady nadzorczej

2012-10-18 00:15

Spółka z o.o. bez rady nadzorczej

Spółka z o.o. bez rady nadzorczej © Kzenon - Fotolia.com

Czy rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem obligatoryjnym? Spółki z o.o., które nie spełniają ustawowych wymogów dotyczących wysokości kapitału zakładowego i liczby wspólników mogą funkcjonować bez rady nadzorczej.

Przeczytaj także: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Zgodnie z art. 213 § 2 kodeksu spółek handlowych, w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Podkreślenia wymaga, że przesłanki te powinny być spełnione łącznie. W konsekwencji dopóki ten ustawowy pułap nie zostanie osiągnięty, decyzja o wprowadzaniu do struktury organów spółki organu nadzorczego lub kontrolnego jest zależna tylko od woli wspólników.

Prawo indywidualnej kontroli wspólników

Jeśli w spółce nie funkcjonuje rada nadzorcza (lub komisja rewizyjna), szczególnego znaczenia nabierają kontrolne uprawnienia wspólników. Wspólnik (wraz z upoważnioną przez siebie osobą) może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu (tak art. 212 § 1 kodeksu spółek handlowych). Uprawnień tych nie należy w żaden sposób utożsamiać z uprawnieniami wynikającymi z uprzywilejowania udziałów, które najczęściej mają wymiar majątkowy.

fot. Kzenon - Fotolia.com

Spółka z o.o. bez rady nadzorczej

Jeśli w spółce nie funkcjonuje rada nadzorcza, szczególnego znaczenia nabierają kontrolne uprawnienia wspólników


Wpływ braku organu nadzoru na sprawy spółki

Często wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. są osobiście zaangażowani w sprawy spółki, np. poprzez członkostwo w zarządzie spółki. W takich spółkach nie ma realnej potrzeby, ekonomicznej lub gospodarczej, aby tworzyć organ nadzoru lub kontroli. Natomiast potrzeba utworzenia takiego organu może wynikać z sytuacji przeciwnej – gdy wspólnicy nie mają bezpośredniego udziału w bieżących sprawach spółki. Podkreślenia wymaga, że prawidłowo działająca rada nadzorcza nie tylko monitoruje sprawozdawczość finansową spółki. Jeśli umowa spółki przewiduje kompetencje doradcze rady nadzorczej, wówczas organ może uchronić spółkę przed nietrafionymi decyzjami biznesowymi.

Urszula Potempa, Aplikant radcowski
Przeczytaj także: Spółka akcyjna (S.A.) Spółka akcyjna (S.A.)

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: