eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 4

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 4

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-01-05
 • Data wydania 2014-11-28
 • Data wejścia w życie 2015-01-15
 • Data obowiązywania 2015-01-15
 • Uwagi art. 1 pkt 2, 3 w zakresie dodawanego art. 231 § 4, pkt 5, 8, 11 w zakresie dodawanego art. 1061 § 4, pkt 13, 16, 17, 18 w zakresie dodawanego w art. 208 § 11i pkt 20–24 oraz art. 6 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-01-05

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 13

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 12

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 11

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 10

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 9

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 8

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 7

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 6

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 5

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 4

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: