eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2000Nr 093 › poz. 1027

Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1027

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe.

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data wydania 2000-09-09
 • Data wejścia w życie 2001-02-04
 • Data obowiązywania 2001-02-04
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 093 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1036

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2000 r. w sprawie kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1035

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1034

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1033

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1032

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1031

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1030

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1029

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1028

  Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1027

  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 093, poz. 1026

  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: