eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Stanowisko pracy i wynagrodzenie po urlopie wychowawczym

Stanowisko pracy i wynagrodzenie po urlopie wychowawczym

2012-01-18 12:33

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca musi dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli nie jest to możliwe - na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem (art. 1864 kp).

Przeczytaj także: BHP w firmie: pomieszczenia i stanowiska pracy

Jeżeli stare stanowisko istnieje

W sytuacji gdy stanowisko, na którym pracownik pracował przed pójściem na urlop wychowawczy, nadal istnieje - pracownik powinien być przywrócony na to samo (dotychczasowe) stanowisko. Nie ma zatem znaczenia to, że inny pracownik wykonuje pracę na tym stanowisku.

Gdy nie jest możliwe przywrócenie na dotychczasowe stanowisko

Jeżeli po powrocie z urlopu wychowawczego pracodawca nie może przywrócić pracownika do pracy na dotychczasowe stanowisko, musi go przywrócić na stanowisko:
  • równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub
  • na inne, ale odpowiadające kwalifikacjom zawodowym pracownika.
Uwaga! Brak możliwości przywrócenia pracownika do pracy na dotychczasowe stanowisko nie występuje, gdy dotychczasowe stanowisko zajmuje inny pracownik.

Przykład: Pracownik przed urlopem wychowawczym pełnił obowiązki głównego księgowego w oddziale firmy XY w mieście AB w Polsce. Po rozpoczęciu przez niego urlopu pracodawca dokonał zmian w strukturze organizacyjnej w ten sposób, że zlikwidował księgowość w oddziałach - całą księgowością ma się zajmować centrala spółki w Holandii. Po zakończeniu urlopu pracownik żąda dopuszczenia do pracy na zajmowanym wcześniej stanowisku, ewentualnie oddelegowania do centrali spółki do działu księgowości i pełnienia tam funkcji głównego księgowego. Chce również, by pracodawca pokrył koszty przeprowadzki, opłacał wynajem mieszkania i podniósł pensję tak, aby siła nabywcza wypłacanego wynagrodzenia była taka sama jak przed przeprowadzką. Pracodawca nie zgodził się na zasugerowane przez pracownika warunki i zaproponował, by zajął stanowisko doradcy ds. finansowych dyrektora oddziału. Pracownik w odpowiedzi na propozycję pracodawcy zażądał stanowiska dyrektora ds. finansowych w oddziale. Pracodawca odpowiedział, że nie będzie tworzył nowego dyrektorskiego stanowiska (w każdym oddziale jest wyłącznie dyrektor oddziału) i podkreślił, iż stanowisko doradcy ds. finansowych dyrektora oddziału odpowiada kwalifikacjom zawodowym pracownika i jest to jego ostateczna propozycja, a niepodjęcie pracy będzie poczytywał jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Która ze stron ma rację?

Racja jest po stronie pracodawcy, który ma obowiązek zatrudnić pracownika na równorzędnym stanowisku z zajmowanym przed urlopem wychowawczym, skoro dotychczasowe zostało zlikwidowane. Zaproponowane pracownikowi stanowisko odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym.

Podwyżki na analogicznych stanowiskach w czasie urlopu wychowawczego

Pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika po powrocie z urlopu wychowawczego za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem (art. 1864 kp). Co jednak w sytuacji, gdy w czasie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym u pracodawcy były podwyżki - między innymi dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach analogicznych do stanowiska pracownika na urlopie wychowawczym? Czy w takiej sytuacji pracodawca musi zatrudnić pracownika po urlopie wychowawczym za wynagrodzeniem nie mniejszym niż to, jakie ten otrzymywał przed urlopem, czy za wynagrodzeniem, które obecnie wypłacane jest pracownikom na tych stanowiskach?

Zdaniem sądu

Problem ten został rozstrzygnięty przez Sąd Najwyższy, który wskazał, że podstawą określenia wysokości wynagrodzenia pracownika powracającego do pracy po urlopie wychowawczym nie jest wynagrodzenie pobierane przez niego przed urlopem, lecz wynagrodzenie przysługujące w dniu podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował przed urlopem. Wyrok SN z 29 stycznia 2008 r., II PK 143/07, OSNP 2009/5-6/67

www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: