eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Postępowanie egzekucyjne: skarga na komornika

Postępowanie egzekucyjne: skarga na komornika

2011-05-24 13:48

Wydawać by się mogło, że od uzyskania tytułu wykonawczego już tylko krok do odzyskania należności. Co, jeśli początek postępowania egzekucyjnego to dopiero początek nowych problemów? Komornik bowiem nie zawsze stanowi postrach dłużnika.

Przeczytaj także: Egzekucja komornicza z nieruchomości. Wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Zgodnie z prawem sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Komornicy są zatem organami wykonującymi czynności egzekucyjne oraz polecenia sądu, zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji. W tym celu komornikowi przysługuje wiele uprawnień, w tym do żądania wyjaśnień i informacji od uczestników postępowania, pod rygorem ukarania ich grzywną w razie odmowy lub udzielenia informacji fałszywych, a także prawo żądania pokrycia kosztów egzekucji i in.

Wierzyciel nie jest bezradny

Wierzycielowi służy prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, w których właściwość miejscową komornika wyznacza miejsce położenia nieruchomości. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje taką konstrukcję postępowania egzekucyjnego, w ramach której odbywa się stała współpraca wierzyciela z komornikiem. Współpraca ta rozumiana jest przez ustawodawcę nie tylko jako wykonywanie określonych obowiązków przez wierzyciela, do których należy odpowiednie sformułowanie wniosku o wszczęcie egzekucji, uiszczanie zaliczek na ponoszone przez komornika wydatki, dostarczanie danych dłużnika czy udzielanie wyjaśnień i informowanie komornika o każdej wpłacie dokonanej przez dłużnika, ale także przez realizację obowiązków, jakie ciążą wobec wierzyciela na komorniku.

Jednym z takich obowiązków jest obowiązek zawiadamiania strony o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udzielanie wyjaśnień o stanie sprawy. Środkiem dyscyplinowania opieszałego komornika, mogącym istotnie wpływać na czas trwania postępowania egzekucyjnego, może być zatem dość częste kierowanie do komornika zapytań zmierzających do uzyskania bieżących informacji o szczegółach prowadzonej egzekucji. Komornik ma bowiem obowiązek udzielania takich informacji, co stanowić może swego rodzaju czynnik mobilizujący go do działania w celu odzyskania należności.

Co z tą zaliczką?

Ponieważ komornikowi należy się zwrot poniesionych w toku egzekucji wydatków w zakresie określonym w ustawie, na ich pokrycie może on żądać od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, zaliczki, uzależniając czynność od jej uiszczenia. Wierzyciel, wkrótce po złożeniu odpowiedniego wniosku o wszczęcie egzekucji, powinien więc spodziewać się wezwania do uiszczenia tzw. zaliczki na wydatki komornika.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: