eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Długotrwała choroba pracownika a zwolnienie

Długotrwała choroba pracownika a zwolnienie

2011-02-14 13:58

Choć pracownicy chorują przez cały rok, to obecny "sezon chorobowy" jest dobrą okazją, aby rozstrzygnąć najtrudniejsze dylematy, jeśli chodzi o pracownika długo chorującego. Proponujemy odpowiedzi, których nie wyczytasz wprost z przepisów - wynikają bowiem z wyroków Sądu Najwyższego.

Przeczytaj także: Choroba pracownika powodem zwolnienia z pracy?

1. Co zrobić, gdy nie ma jeszcze decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego, a kończy się zasiłek chorobowy?

W takiej sytuacji pracownik - który nie ma jeszcze wydanej decyzji w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego - nie jest teoretycznie chroniony przed zwolnieniem. Warto jednak zaczekać z jego zwolnieniem do czasu wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego. Może ono bowiem być przyznane z mocą wsteczną, od 183. dnia choroby - i wówczas okazałoby się, że zwolniony został pracownik w okresie ochronnym.

Zdaniem Sądu Najwyższego:
Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p.). Wyrok SN z 6 kwietnia 2007 r., II PK 263/06, OSNP 2008/9-10/128

Uwaga!
Ochrona przed rozwiązaniem umowy w trybie art. 53 dotyczy tylko 3 pierwszych miesięcy (90 dni) pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli przyznano je pracownikowi na dłuższy okres, można więc go zwolnić od 91 dnia pobierania świadczenia. Jeśli zaś pracownik otrzymał świadczenie rehabilitacyjne tylko na 3 miesiące, trzeba przed zwolnieniem go upewnić się, że nie odzyskał zdolności do pracy (np. przedłużono świadczenie, przyznano rentę, lekarz na badaniach kontrolnych nie stwierdził zdolności do pracy). Z kolei w przypadku przyznania renty po 182 dniach choroby czy po świadczeniu rehabilitacyjnym (lub ubiegania się o rentę o ile nie przyznano świadczenia rehabilitacyjnego) ochrona nie obowiązuje i można zwolnić pracownika w trybie art. 53 kp.

Ale uwaga!
Jeśli pracodawca nie skorzysta z prawa zwolnienia pracownika z powodu długotrwałej choroby (z art. 53 kp), a pracownik np. po 6 miesiącach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego stawi się w pracy, nie można już zwolnić go w trybie art. 53, lecz trzeba skierować na badania kontrolne i - jeśli jest zdolny do pracy - dopuścić do pracy (a jeśli go zwalniać - to już za wypowiedzeniem i z innego, uzasadnionego powodu, np. likwidacji działu w trakcie jego choroby). Patrz na ten temat: wyrok SN z 17 lipca 2009, I PK 39/09.

Podstawa prawna:
  • art. 53, art. 229 kp,
  • art. 8, art. 9, art. 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010r. Nr 77, poz.512),
  • art. 57 ust. 1 pkt 1, art. 116 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227, ze zm.).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: