eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Uwaga! Od 30 lipca nowe zasady delegowania pracowników

Uwaga! Od 30 lipca nowe zasady delegowania pracowników

2020-07-15 12:58

Uwaga! Od 30 lipca nowe zasady delegowania pracowników

Pracownicy ©  Kurhan - Fotolia.com

Nadchodzą zmiany w zasadach delegowania pracowników. Przepisy, które mają obowiązywać od 30 lipca br., wprowadzają m.in. maksymalny okres delegacji oraz zmiany w regułach wynagradzania delegowanych pracowników. Celem ustawy jest ustalenie ram, dzięki którym łatwiejsze i ujednolicone stanie się delegowanie pracowników w UE. Eksperci KPMG zaznaczają, że nowelizacja nie pozostanie bez wpływu na koszty, jakie w związku z delegacjami ponosić będzie pracodawca.

Przeczytaj także: Delegowanie pracowników: od dziś zmiany w prawie, będzie chaos?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co zmieni nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług?
  • Co oznacza zastosowanie zasady „ta sama praca za tę samą płacę”?
  • Na czym będzie polegać rozszerzenie uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy?


Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw pojawił się na sejmowych stronach 15 czerwca br. Głównym celem nowelizacji przepisów w tym zakresie jest implementacja dyrektywy 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r., na mocy której zmieniono dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy wejść mają w życie już za 2 tygodnie (30 lipca 2020 r.). Oto, jakie zmiany przynoszą.

Okres oddelegowania będzie mógł być wydłużony


Jak przypomina KPMG, w odniesieniu do okresu oddelegowania obecne przepisy nie wskazują sztywnych o uniwersalnych granic czasowych, po przekroczeniu których usługa przestaje mieć walor transgraniczny, a zaczyna być uważana za działalność wykonywaną na terytorium państwa obcego w sposób stały.

fot. Kurhan - Fotolia.com

Pracownicy

Od 30 lipca nowe zasady delegowania pracowników.


Na skutek wprowadzanych zmian okres oddelegowania został skrócony do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy). Po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe, jednak konieczne będzie zastosowanie, co do zasady, wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych.

Należy mieć na uwadze, że zestaw dodatkowych warunków zatrudnienia dotyczy wszystkich przepisów państwa przyjmującego nie uwzględniając przepisów dotyczących procedur, formalności, warunków zawierania i rozwiązywania umów o pracę, w tym klauzul o zakazie konkurencji, a także uzupełniających pracowniczych systemów emerytalnych. Co istotne, na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego maksymalny okres delegowania może ulec wydłużeniu do 18 miesięcy. Do obliczenia okresu delegowania wliczać należy okresy zastępowania się przez pracowników na tym samym stanowisku pracy – mówi Andrzej Marczak, partner, szef zespołu ds. PIT w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Pomimo zrównania po zakończeniu okresu oddelegowania statusu pracowników oddelegowanych z pracownikami krajowymi, zastosowanie znajdzie również tzw. „zasada korzystniejszości”, zgodnie z którą przepisy wymuszające zastosowanie prawa państwa przyjmującego nie będą stanowić przeszkody dla stosowania korzystniejszych dla pracowników warunków zatrudnienia.

„Ta sama praca za tę samą płacę”


Nowe przepisy mają także zapewnić równe traktowanie, zgodnie z którym pracownik delegowany otrzyma wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju, który będzie pracował jednocześnie na takim samym stanowisku („ta sama praca za tę samą płacę”).

Zmiana ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia wynagrodzenia, którego istota dotychczas opierała się na płacy minimalnej, obowiązującej w kraju przyjmującym delegowanych pracowników. Co więcej, powyższe rozwiązanie skutkuje obowiązkiem zapewnienia po stronie państw członkowskich informacji o wynagrodzeniach wynikających z ustaw czy też branżowych lub regionalnych układów zbiorowych – mówi Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Więcej uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy


W związku z wdrażaniem nowych przepisów należy mieć na uwadze zwiększenie uprawnień instytucji łącznikowych, której rolę w Polsce pełni Państwowa Inspekcja Pracy. Przewidywane jest rozszerzenie zakresu współpracy z właściwymi organami z innych państw członkowskich, rozszerzenie uprawnień kontrolnych i pokontrolnych PIP, czy też zakresu samej kontroli.

Warto również pamiętać o kolejnych istotnych kwestiach, które zaczną obowiązywać od 30 lipca br. i odnoszą się do zmian unormowań ustawowych oraz do równego traktowania pracowników m.in. w zakresie wolności indywidualnych i zbiorowych w ramach stosunku pracy, dyskryminacji i równości w zatrudnieniu między kobietami i mężczyznami, ochrony rodzicielstwa i praw z tym związanych, prawa do strajku, czasu pracy, odpoczynku, dni wolnych, urlopów płatnych, czasu pracy i odpoczynku młodocianych, w zakresie wynagrodzenia w tym dodatków za godziny nadliczbowe, przepisów BHP, pracy dzieci, pracy nielegalnej, zwrotu kosztów delegacji (podróży służbowych) w tym kosztów transportu, noclegu i wyżywienia.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: