eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › E-skarga - nowość w prawie administracyjnym

E-skarga - nowość w prawie administracyjnym

2019-06-26 10:12

E-skarga - nowość w prawie administracyjnym

E-skarga już możliwa © sergign - Fotolia.com

31 maja 2019 r. weszła w życie nowość w postaci możliwości wnoszenia skarg do sądu administracyjnego w wersji elektronicznej. Czy warto z tej formy korzystać? Czy organy administracji i sądy są przygotowane na zmiany?

Przeczytaj także: Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 5 października 2021

Informatyzacja i cyfryzacja życia publicznego


Już od kilku lat trwają intensywne prace nad stopniową informatyzacją i cyfryzacją życia publicznego w Polsce. Dąży się do tego, aby maksymalnie wiele spraw można było załatwić bez wychodzenia z domu, przez Internet. Urzędy i sądy prowadzą natomiast coraz więcej baz danych w formie elektronicznej.
- „Dzięki temu przyjdzie dzień, w którym będziemy mogli całkowicie zrezygnować z papierowych dokumentów, a wszelkie sprawy urzędowe będą toczyły się szybko i bezproblemowo” – ocenia Robert Tomaszewski – prezes zarządu w Saveinvest sp. z .o.o.
Różnego rodzaju rozwiązania informatyczne ograniczą bowiem konieczność sporządzania i gromadzenia wielu dokumentów. Na razie kolejnym etapem tych zmian jest wprowadzenie możliwości składania skargi do sądu administracyjnego w formie elektronicznej.

Jak działa skarga w postępowaniu administracyjnym?


Skargę możemy wnieść po wyczerpaniu dostępnych środków zaskarżenia, a więc wtedy, gdy nie przysługuje nam już żadne zażalenie, odwołanie lub ponaglenie. Zaskarżymy zatem chociażby ostateczną decyzję wojewody, wydaną w drugiej instancji (po rozpatrzeniu odwołania od decyzji starosty). Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Organem właściwym jest dany sąd administracyjny, ale środek zaskarżenia należy wnieść za pośrednictwem podmiotu, który wydał skarżone rozstrzygnięcie. W oparciu zatem o przywołany przykład, skargę na decyzję wojewody zaadresujemy do sądu, ale prześlemy ją na adres właściwego urzędu wojewódzkiego. Do tej pory możliwe było wyłącznie wniesienie skargi w formie papierowej, zanosząc ją do biura podawczego sądu lub wysyłając listem poleconym z potwierdzeniem nadania na adres sądu. Od 31 maja 2019 r. skarżący mogą skorzystać z nowej formy – skargi elektronicznej. Wnosi się ją przez Internet, przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

fot. sergign - Fotolia.com

E-skarga już możliwa

31 maja 2019 r. weszła w życie nowość w postaci możliwości wnoszenia skarg do sądu administracyjnego w wersji elektronicznej.


Skarga – obowiązki organu administracji


Organ, który otrzymał skargę jest zobowiązany do jej przekazania w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Do skargi powinien dołączyć kompletne i uporządkowane akta sprawy oraz odpowiedź na tę skargę. Do tej pory wszystkie dokumenty były przekazywane w formie papierowej. Teraz zarówno skarga może mieć postać elektroniczną, jak i same akta sprawy. Może się też zdarzyć, że wszelka dokumentacja w sprawie prowadzona jest w formie papierowej, a skarga ma postać elektroniczną. Wtedy zajdzie konieczność dwuetapowego przekazania dokumentów do sądu administracyjnego. Dopełnienie obowiązków, ciążących na organie administracji publicznej, jest niezwykle istotne. Wszelkie uchybienie w tym zakresie może bowiem skutkować wymierzeniem organowi kary grzywny do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce.

Czy organy administracji publicznej są gotowe na zmiany?


Należałoby zatem zadać sobie pytanie, czy organy administracji publicznej są gotowe na zmiany. Odpowiedź brzmi – nie. Wiele urzędów nie dysponuje nawet odpowiednimi systemami, umożliwiającymi im skuteczne i bezproblemowe przekazanie dokumentów w formie elektronicznej. Chodzi bowiem o to, aby sąd otrzymał dokumenty, które zostały podpisane elektronicznie, a podpis ten dało się zweryfikować. Jak zatem będzie wyglądało przekazywanie skarg? Na razie możemy spodziewać się wielkiego chaosu - podsumowuje Robert Tomaszewski.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: