eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO

2017-07-11 00:35

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO

Przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody © andranik123 - Fotolia.com

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej będą obowiązane stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku ze zbliżającym się terminem stosowania RODO przedsiębiorcy powinni zweryfikować czy mechanizmy które stosują do pozyskiwania i przetwarzania danych są zgodne z nową regulacją i jakie niezbędne zmiany należałoby wprowadzić.

Przeczytaj także: Wysyłka firmowych kartek świątecznych. Co na to RODO?

Przede wszystkim, zgodnie z regulacjami RODO, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą ciąży na nim obowiązek wykazania, że odebrał od tej osoby zgodę na przetwarzanie danych oraz że zgoda ta była odebrana w sposób zgodny z prawem.

W tym celu administrator powinien prowadzić i przechowywać odpowiednią dokumentację.

Zgodnie z przepisami RODO jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

Odnosząc powyższą zasadę do działalności ubezpieczeniowej należy pamiętać, że jeżeli ubezpieczyciel we wniosku ubezpieczeniowym zawarł także zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych zgoda taka musi być graficznie wyróżniona i odrębna od pozostałych informacji będących przedmiotem takiego wniosku.

Wyraźne wyróżnienie zapytania o zgodę na przetwarzanie danych zawarte w oświadczeniu odnoszącym się również do innych kwestii jest o tyle istotne, że zgodnie z przepisami RODO część takiego oświadczenia zredagowana w sposób niezgodny ze wspomnianą regulacją nie będzie wiążąca.

fot. andranik123 - Fotolia.com

Przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody

Zgodnie z regulacjami RODO, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, ciąży na nim obowiązek wykazania, że odebrał od tej osoby zgodę na przetwarzanie danych oraz że zgoda ta była odebrana w sposób zgodny z prawem.


Zgodnie z przepisami RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą. Przepisy RODO wprost wskazują, że taka zgoda może być odebrana poprzez zaznaczenie okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, wybór ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego albo też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

Przepisy RODO w tym zakresie ostatecznie przesądzają poruszaną już wielokrotnie w stanowiskach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kwestię domyślnie zaznaczonych okienek.

W świetle RODO zarówno milczenie, jak i domyślnie zaznaczone okienka lub niepodjęcie działania nie powinny oznaczać zgody.

Istotnym aspektem wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych do którego odnoszą się przepisy RODO jest jej dobrowolność. Oceniając, czy zgodę wyrażono w sposób dobrowolny należy uwzględnić miedzy innymi czy od wyrażenia takiej zgody nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy. Zgody nie uważa się również za dobrowolną, jeżeli nie można jej wyrazić osobno na różne operacje przetwarzania danych osobowych, mimo że w danym przypadku byłoby to stosowne.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: