eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Działka rolna – kiedy możemy uzyskać warunki zabudowy?

Działka rolna – kiedy możemy uzyskać warunki zabudowy?

2016-12-22 10:22

Działka rolna – kiedy możemy uzyskać warunki zabudowy?

Działka rolna © Giuseppe Blasioli - Fotolia.com

W jakich okolicznościach inwestor planujący zagospodarować na cele gospodarcze grunt o charakterze rolnym może wystąpić o uzyskanie warunków zabudowy?

Przeczytaj także: Budowa na działce rolnej – co sprawdzić przed zakupem?

Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub też wykonanie na danym terenie innych robót budowlanych. W jakich okolicznościach inwestor planujący zagospodarować na cele gospodarcze grunt o charakterze rolnym może wystąpić o uzyskanie takiej formy decyzji administracyjnej?

Warunki zabudowy nie mogą zostać wydane dla terenów, na które nałożony został obowiązek uprzedniego uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne, czyli dla gruntów rolnych klas I-III. Warto jednak w tym kontekście przytoczyć znowelizowaną treść ustawy o ochronie gruntów rolnych, zgodnie z którą zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III nie będzie konieczna, jeśli dane nieruchomości spełnią łącznie kilka warunków.
Przeznaczenie użytków rolnych klas I-II może ulec zmianie tylko, jeśli co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu będzie zawierać się w obszarze zwartej zabudowy. W świetle prawa używane przez ustawodawcę pojęcie zwartej zabudowy oznacza zgrupowanie nie mniej niż pięciu budynków (z wyjątkiem budynków o funkcji gospodarczej), pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 metrów – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

fot. Giuseppe Blasioli - Fotolia.com

Działka rolna

W jakich okolicznościach inwestor planujący zagospodarować na cele gospodarcze grunt o charakterze rolnym może wystąpić o uzyskanie takiej formy decyzji administracyjnej?


Natomiast obszar zwartej zabudowy stanowi obszar wyznaczony przez linię prowadzoną w odległości 50 metrów od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których zlokalizowane są takie budynki – przy zastrzeżeniu, że odległość od tych granic nie może być większa niż 50 metrów. Co więcej, działka musi być także położona w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej, którą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stanowi zabudowana działka gruntu, której wielkość oraz inne cechy umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń na niej zlokalizowanych. Ponadto odrolniany grunt nie powinien znajdować się dalej niż 50 metrów od drogi publicznej.

Nowelizacja przewiduje także ograniczenia co do wielkości działek, których przeznaczenie chcemy zmienić. Powierzchnia takich działek nie może przekraczać 0,5 ha bez względu na to, czy mamy do czynienia z jedną całością, czy może też z kilkoma odrębnymi częściami. Jeśli zatem mamy do czynienia z gruntem klasy I – III, który spełnia wszystkie wymienione przez ustawodawcę wymagania, nie będzie konieczna zgoda na odrolnienie, można tym samym starać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: